Foto: Peab

Lastbilsinvestering öppnar för fler järnvägstransporter

Byggelement, leverantör av kompletta stomsystem och prefabricerade betongelement, levererar över stora delar av landet. Nu investerar bolaget 15 miljoner kronor i nya lastbilsekipage och lastbärare. Det ger vinster för både miljö och ekonomi, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Byggelement, som ingår i Peab-koncernen, investerar 15 miljoner kronor i nya lastbilsekipage med liftar för självlastning på järnvägen och hundratalet lastbärare med standardiserade mått kommer fler transporter att kunna genomföras på tåg.

De nya lastbärarnas låga vikt gör dessutom att bilarna får ökad lastförmåga. Sammantaget innebär detta ett lägre koldioxidavtryck och minskade kostnader, berättar företaget.

Transporterna kommer framförallt ske från byggelements fabriker i Ucklum och Katrineholm och vara riktade norrut.
– Vi har transporterat på järnväg i många år men nu kommer det att öka eftersom de nya lastbilarna och lastbärarna är optimerade för att passa ihop med tågtransporter, säger Carl Rülcker, vd för Peab Byggsystem som består av Byggelement, Smidmek och K-System.

Carl Rülcker menar vidare att det samtidigt öppnar marknaden i Norrland eftersom det tidigare inte varit ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att köra så långt med lastbil.
– Ytterligare en fördel är att vi kan använda samma lastbärare vid båda fabriker.

Om artikeln

Publicerad: 2021-07-01 08:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Byggelement Företagsnyheter Järnvägstransporter Miljö Peab