74 personer omkom i vägtrafiken under första halvåret

Under januari-juni 2021 har 74 personer omkommit i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 2:a juli 2021. Det är 21 färre omkomna jämfört med motsvarande period 2020.

Åtta av de omkomna var yngre än 20 år och 20 var 65 år eller äldre. 40 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 8 i lastbil, 8 på motorcykel, 5 var cyklister och 7 var gående. 17 bilister omkom i singelolyckor och lika många i mötesolyckor. 5 av motorcyklisterna omkom i singelolyckor. Med bilist menar vi de som åker i personbil, lastbil och buss.

Medelantalet omkomna under första halvåret de föregående fem åren 2016-2020, var 113 personer vilket innebär att antalet omkomna under januari-juni 2021 är 35 procent lägre jämfört med den tidigare femårsperioden.
– Det är första gången vi har så få omkomna för första halvåret. Varje dödsolycka är en stor tragedi men utvecklingen går i rätt riktning mot det nya etappmålet med högst 133 omkomna i vägtrafiken år 2030. Utvecklingen ser olika ut för olika trafikantgrupper, minskningen är större bland oskyddade och framförallt bland motorcyklister, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Under den här årstiden när fler trafikantgrupper än vanligt ska samsas på vägarna är det därför extra viktigt att vara uppmärksam i trafiken.

Om artikeln

Publicerad: 2021-07-08 12:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Nollvisionen Trafikdödade Transportstyrelsen