Epokgörande resultat för Dachser Sweden

Trots kristider uppvisar Dachser Sweden AB ett resultatrekord i 2020. Årsredovisningen 2020 för Dachsers svenska bolag visar en ökad nettoomsättning till 751 miljoner kronor och ett resultat på 26 miljoner kronor före skatt.


René Sidor, Managing Director för Dachser Nordic.
– Vi fortsätter på den positiva kurva där Dachser Sweden har befunnit sig under senaste åren och behåller den tillväxttrend som vi har byggt upp. Det positiva resultatet för 2020 präglas av att vi har hållit vårt löfte om att vara en stabil logistikpartner för våra kunder under hela coronakrisen, säger han.

Båda divisionerna inom Dachser Sweden har kunnat fortsätta sin positiva utveckling både vad gäller omsättning och resultat. De fyra filialerna inom affärsområdet Dachser Road Logistics och Air & Sea Logistics-filialen har alla bidragit positivt till att öka den totala omsättningen för Dachser Sweden.

Den svenska sjö- och flygfraktorganisationen har upplevt en uppgång under 2020 där de har nästan fördubblat omsättningen, mer än fördubblat antalet sändningar jämfört med år 2019 och ökat tonnaget avsevärt.

Under 2020 har Dachser Sweden haft ett tydligt mål om att vara en stabil och pålitlig logistikpartner för organisations kunder och samarbetspartners. En förutsättning för detta är en nära dialog med företagets samarbetspartners på en volatil marknad.
– Tack vare medarbetarnas stora insatser har vi satt ett epokgörande rekord i Sverige. Alla 162 medarbetare i Sverige har gjort en extraordinär insats under 2020. Utan dem hade resultaten sett annorlunda ut. Jag är tacksam för den flexibilitet, lojalitet och uthållighet som alla har gett prov på. Det har krävt mycket energi att ständigt anpassa sig till en pandemi. Mot bakgrund av dessa erfarenheter kommer vi nu att fortsätta att hålla den kurs vi har tagit ut., avrundar René Sidor.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-18 11:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Dachser Flygfrakt Pandemi Rekordår Sjöfrakt transporter