Dels ska underkörningskydden vara starkare, men de ska även sitta på nya hårdare mått längre bak och längre ner. Foto: Zepro.

Nytt fordon på gång?

Nya regler för underkörningsskydd i september – ”Sverige avvaktar”

Den 1 september ska nya regler gälla för underkörningsskydd bakifrån. Vi har frågat VBG och Zepro om de märker att kunderna är medvetna om att nya regler kommer. Samtidigt är datumet för införandet i Sverige lite flytande och det kommer att finnas Version 2 och 3, i alla fall under en övergångsperiod.


Hårdare krav på underskörningsskydd bakifrån är på ingång. Det har vi tidigare berättat om och att det gäller alla nya fordon som registreras efter den 1 september. Datumet till trots, är det inte så enkelt som att från och med då ska alla nyregistrerade fordon uppfylla de nya reglerna.

Magnus Jacobsson är försäljningschef på VBG. Han säger att det inte är helt okomplicerat att svara på exakt hur övergången ska bli och när. Det är en EU-regel som träder in med vad som kallas en autobahnuppgradering. Varje medlemsland har dock rätt att göra en nationell bedömning av när det ska införas.

Det givna datumet för införandet till trots, är signalerna VBG får att Sverige ligger och avvaktar med införandet för nya lastbilar i Sverige.
– Det kommer således att vara lagligt att även med fordon registrerade efter 1 september i år, få köra i Sverige både med det gamla och det nya, Version 2 och Version 3, som de kallar det, säger han.

Kör man bara i Sverige och har den äldre utrustningen är det inga problem, men så snart du ska utanför Sverige kan det uppstå frågor beroende på hur andra länder valt att göra med införandet av de nya reglerna.

Det har inte flaggats för något exakt datum då de nya reglerna helt och hållet ska implementeras på nya fordon. Om det inte sker den 1 september, finns det alltså ingen exakt tidpunkt. Vad säger ni till de som ska utrusta nya fordon?
– Vi kan inte bestämma åt våra kunder vad de ska välja, men vår linje i detta är solklar. Vi är ändå på väg att lämna det gamla systemet eftersom vi gjort många bra uppdateringar inte bara säkerhetsmässigt utan även ergonomiskt. Vi kommer att ha kvar reservdelarna under den tid som behövs, säger han.
Oavsett när Sverige inför de nya reglerna fullt ut, så är det bara en tidsfråga innan det görs. Under tiden finns valmöjligheten.

1 september har det sagts och nu är det mer flytande här i Sverige. Saknar ni något kring detta?
– Vi försöker följa myndighetskraven så gott det går, men vi hade absolut önskat en bättre tydlighet, avrundar Magnus Jacobsson på VBG.

På Zepro säger Tobias Corneliusson, teknisk support, säger också att Sverige av någon anledning släpar efter med att införa reglerna, men att de flesta större påbyggarna är väl insatta i det nya regler som ska införas införas.
– Bland åkerierna är det nog inte alla som är insatta i de regler som ska införas utan kommer att få lita på att om de köper ett nytt fordon som är komplett ska det vara godkänt, säger han.

Zepro satsar redan nu helt på Version 3 som ska gälla efter 1 september.
– Vi levererar inte endast i Sverige utan även utomlands och därför måste vi ha det som kommer att krävas, säger han.
Det är också bra att inte dröja för länge med att beställa produkterna som sedan kan flyttas över till ett par fordon till efterhand åkeriet byter ut fordon.

Han berättar att exempelvis stora lastbilstillverkare har ganska långa ledtider från beställning till leverans.
– Från det hållet är det stort tryck och efterfrågan på den nya utrustningen eftersom det de tillverkar idag, kanske inte är leveransklart förrän efter den 1 september, avrundar Tobias Corneliusson på Zepro.

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-07 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-regler Fordonstillverkare Lastbilar Påbyggnation Underkörningsskydd VBG Zepro