Nu blir alla biobränslen dokumenterat hållbara

Om drygt en månad är hållbarhetskriterier ett krav för alla typer av bioenergi. Inget annat energislag kommer att ha motsvarande miljökrav. De utvidgade hållbarhetskriterierna gäller lika i hela EU.

Gustav Melin är vd på Svebio.
– Nu kan alla som varit tveksamma kring biobränslens hållbarhet känna sig trygga med att biobränslen är det mest kontrollerade energislaget. Om någon misstänker användning av ohållbara biobränslen så kan de alltså anmäla detta för redovisning och kontroll, säger han.

Det är samtidigt viktigt att hållbarhetskriterier kan tillämpas utan onödig byråkrati, som ger administrativa kostnader och fördröjer omställningen från fossil energi till förnybara biobränslen, fortsätter Gustav Melin med anledning av att Svebio yttrat sig över förordning och föreskrifter om de nya hållbarhetskriterierna.

I Svebios remissvar har de särskilt tryckt på att det är viktigt att alla typer av bioråvaror omfattas. Med nuvarande skrivningar finns en risk att det uppstår osäkerhet om exempelvis biobränslen från exempelvis skogsbryn, längs vägar och från tätorternas grönytor som ger mer energi än vad man kan tro. Slutligen får rapporteringen och kontrollsystemen inte heller missgynna mindre företag som levererar bränslen.

För biodrivmedel finns hållbarhetskriterier sedan mer än tio år. Nu införs hållbarhetskriterier även för fasta biobränslen och biogas för produktion av el, värme och kyla. Småskalig användning och mindre värmeverk och pannor är undantagna från rapportering.

Riksdagen kommer att besluta om hållbarhetskriterierna 15 juni och kriterierna ska gälla från halvårsskiftet.

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-25 09:29
Kategori: Nyheter
Taggar: Biobränslen Hållbarhetsdeklaration Miljö Svebio