Foto: Mostphotos

Betydligt färre körda mil med personbil och buss

Under 2020 minskade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 6 procent, jämfört med 2019. Den genomsnittliga körsträckan per bil minskade lika mycket och var 1 100 mil, lägstanotering sedan åtminstone 1999. Det visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.
Chaufförspodden – Exklusivt


Den genomsnittliga årliga körsträckan varierar beroende på typ av ägare. Personbilar som ägs av privatpersoner körde i genomsnitt 1 060 mil och de som ägs av en juridisk person körde 1 222 mil. Längst körs taxibilar, i genomsnitt 5 488 mil under 2020. Taxibilarnas medelkörsträcka minskade med 981 mil (-15 procent) jämfört med året innan.

Den totala körsträckan för personbilarna har alltså minskat med 6 procent under pandemiåret 2020, medan lastbilarnas körsträckor har legat ungefär på fjolårets nivå. Bussarnas körsträckor däremot har minskat med hela 9 procent. Det är framför allt charter-, turist- och flygbussar som har haft en starkt reducerad trafik under 2020.

Tunga lastbilar körde under 2020 412 miljoner mil under 2020 vilket är en minskning med 1 procent från föregående år. Den genomsnittliga körsträckan på 4 041 mil under 2020 var densamma som tidigare.

Lätta lastbilar körde 943 miljoner mil under 2020 vilket är en ökning med 1 procent från föregående år. Den genomsnittliga körsträckan under 2020 låg på 1 366 mil vilket är en förändring uppåt med 2 procent.

Bussar körde 2020 91 miljoner mil 2020 vilket blev en minskning med 9 procent från 2019. Ser man till den genomsnittliga körsträckan på 4 951 mil under 2020, blev minskningen hela 12 procent.

Körsträckor baseras på mätarställningsuppgifter från besiktningsorganen. Total körsträcka beräknas som antal fordon multiplicerat med genomsnittlig körsträcka och mäts i fordons-kilometer (mil). Alla uppgifter avser svenskregistrerade fordon oavsett var de har kört.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-13 09:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Körsträcka Trafikanalys transporter