Foto: Mostphotos

Betydligt färre körda mil med personbil och buss

Under 2020 minskade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 6 procent, jämfört med 2019. Den genomsnittliga körsträckan per bil minskade lika mycket och var 1 100 mil, lägstanotering sedan åtminstone 1999. Det visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.


Den genomsnittliga årliga körsträckan varierar beroende på typ av ägare. Personbilar som ägs av privatpersoner körde i genomsnitt 1 060 mil och de som ägs av en juridisk person körde 1 222 mil. Längst körs taxibilar, i genomsnitt 5 488 mil under 2020. Taxibilarnas medelkörsträcka minskade med 981 mil (-15 procent) jämfört med året innan.

Den totala körsträckan för personbilarna har alltså minskat med 6 procent under pandemiåret 2020, medan lastbilarnas körsträckor har legat ungefär på fjolårets nivå. Bussarnas körsträckor däremot har minskat med hela 9 procent. Det är framför allt charter-, turist- och flygbussar som har haft en starkt reducerad trafik under 2020.

Tunga lastbilar körde under 2020 412 miljoner mil under 2020 vilket är en minskning med 1 procent från föregående år. Den genomsnittliga körsträckan på 4 041 mil under 2020 var densamma som tidigare.

Lätta lastbilar körde 943 miljoner mil under 2020 vilket är en ökning med 1 procent från föregående år. Den genomsnittliga körsträckan under 2020 låg på 1 366 mil vilket är en förändring uppåt med 2 procent.

Bussar körde 2020 91 miljoner mil 2020 vilket blev en minskning med 9 procent från 2019. Ser man till den genomsnittliga körsträckan på 4 951 mil under 2020, blev minskningen hela 12 procent.

Körsträckor baseras på mätarställningsuppgifter från besiktningsorganen. Total körsträcka beräknas som antal fordon multiplicerat med genomsnittlig körsträcka och mäts i fordons-kilometer (mil). Alla uppgifter avser svenskregistrerade fordon oavsett var de har kört.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-13 09:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Körsträcka Trafikanalys transporter