Bellman Group förvärvar Norrvidinge

Bellman Group tecknade den 21 april ett avtal om förvärv av Norrvidinge, ett företag som tillhandahåller transport och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige. Norrvidinge gruppen har en liknande struktur som Bellman Group och förvärvet är ytterligare ett steg i strategin att skapa en heltäckande leverantör till bygg- och anläggningsbranschen. Bellman Group har inte tidigare varit representerad i södra Sverige där Norrvidinge har en mycket stark position.


Köpeskillingen uppgår till 283 miljoner kronor och erläggs kontant och via en säljarrevers. En tilläggsköpeskilling kan komma att utgå enligt särskilda villkor. Säljarna till Norrvidinge återinvesterar en del av köpeskillingen i Bellman Group och blir därmed näst största ägare efter Verdane. Förvärvet är bland annat villkorat av att Konkurrensverket lämnar sitt godkännande till transaktionen. Tillträde förväntas ske i juni 2021.

Norrvidinge-gruppen startade 2000 och ägs av Martin Nilsson, Per-Eric Troneus och Johan Beermann via bolag. Avsikten är att en representant för Norrvidinge ska erbjudas en plats i Bellman Group AB:s styrelse.

Norrvidinge omsatte 931miljoner kronor år 2020 med ett normaliserat resultat (EBITDA) om 69 miljoner kronor enligt K3. Bolaget sysselsätter 400 medarbetare och förfogar över drygt 350 transport- och maskinenheter med förare.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-22 09:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Anläggningsarbete Bellman Group Maskintransporter Norrvidinge transporter