Snart hänger blivande trafikpolis Johan Szymanski av sig Räddningstjänstens jacka för gott. - Som brandman kommer man till platsen när olyckan redan hänt. Som trafikpolis får jag istället arbeta proaktivt, säger han. Foto: Privat.

Trafikpolisen i Dalarna har fått förstärkning

Trafikpolisen i Dalarna har fått förstärkning av fem nya medarbetare. En av dessa är rekryterad utifrån och kommer att genomgå en funktionsinriktad utbildning för att bli trafikpolis, ett upplägg som inte är vanligt förekommande och något vi ska titta närmare på här.


Är inte detta snudd på ett historisk stort tillskott, frågar vi chefen för trafikgrupp 3 i Dalarna, Johan Alm?
– Kanske inte historiskt, men det kom väldigt många på en gång och det är vi inte vana vid, men glada för, säger han.

Två av de rekryterade som själva sökt sig till trafikpolisen, kommer från andra verksamheter inom kåren och har alltså rekryterats den ”vanliga” vägen inom Polismyndigheten. En annan man som egentligen hör till regionledningcentralen, har ett starkt intresse för trafikpolisen och har därför sökt sig hit. Nu kompetensutvecklar han sig under sex månader för att känna av hur det är att vara inom trafikpolisen.

En kvinnlig utredare har tillkommit. Hon har en bakgrund inom trafik och ska mest arbeta inne med att utreda trafikbrotten, även en del yrkestrafikärenden samt de tragiska dödsolyckorna som sker. Och så är det då Johan Szymanski som helt saknar polisiär bakgrund och därmed sticker ut bland de nytillkomna.

Att rekrytera utanför Polismyndigheten har tidigare gjorts vid några tillfällen, bland annat militärer som omskolades till poliser. Johan Alm berättar om den funktionsinriktade utbildningen.
– Rekryteringen som gjordes under tidig vinter 2020 har varit öppen, men med en kravprofil bestående av att den sökande ska ha akademisk bakgrund, bakgrund av att utreda i olika sammanhang och ha ett brinnande intresse för trafiksäkerhet samt jobbat med det på något sätt, säger Johan Alm.
De fick in elva ansökningar till tjänsten varav tre uppfyllde profilen och valet föll på sedan Johan, säger han.

Johan är idag jourhavande brandingenjör och brandman i botten Han har ganska snabbt avancerat i graderna och var bland annat räddningsledare i Trängslet under den stora branden 2014.
– Han kan förstås mer om polisverksamhet än gemene man eftersom våra enheter ofta arbetar på samma plats, men han kommer ändå in med ”friska ögon”. Han anställs med inriktning att bli trafikpolis och med hans bakgrund samt kompetens, kan han tillföra mycket, säger Johan Alm.

Det finns två grupper inom trafikpolisen, en yrkestrafikgrupp och en trafiksäkerhetsgrupp. Var de fem nya slutligen landar inom trafikpolisen, vet man ännu inte.
– Idag är det inte lika uppdelat och vi hjälps åt mellan grupperna. Min grupp, trafiksäkerhetsgruppen, har inga problem med att jobba med tung trafik och även om vi inte har alla utbildningar så har vi många och kompletterar varandra, säger han.

Johan anställs först som civil för att sedan under anställningen utbildas till polis. Han går en funktionsinriktad polisutbildning som är densamma som den ordinarie polisutbildningen, men han läser in de två åren på endast ett år. Något 10 veckors sommarlov får han inte, utan endast lagstadgade fyra veckor. Därefter är han som vilken polisaspirant som helst.

Johans aspiranttid skiljer sig inte från den ordinarie och han kommer att vara på olika avdelningar inom polisen under 6 månader.
– Skillnaden är att han sedan inte blir ordningspolis, vilket brukar vara den vanliga gången. Han kommer istället att gå direkt in till trafikpolisen för att fortsätta sin trafikpolisiära utbildning, säger Johan Alm.

Johan Alm avrundar med att det glädjande nog var många sökande till de utannonserade platserna.
– Jag upplever att det idag är lätt att rekrytera trafikpoliser. Av de fem nya är det egentligen endast två som är rekryterade den vanliga vägen inom polisen och där hade vi väldigt många sökande, säger han.