En nedsänkt variant av elvägen i Lund ska rullas ut inom kort. Den nya varianten fräses ned i asfalten och ger en helt platt vägbana, vilket gör den lämplig för motorvägar och större riksvägar.

Nu rullas nästa version av elvägen i Lund ut

Demonstrationsprojektet Evolution Road i Lund går nu in i nästa fas som innebär att testa en variant av elväg som är nedsänkt i vägbanan. Resultatet ska bli en elväg som är lämplig för motorvägar och större riksvägar, något som Trafikverket efterfrågar i syfte att tillgodose det framtida laddbehovet för elfordon i fjärrtrafik.

 

Per Löfberg, projektledare på Innovation Skåne.
– Efter att ha uppnått goda resultat med den första varianten av elväg, som var upphöjd och fungerar bäst i stadsmiljö, ser vi nu fram emot tester med en nedsänkt variant med samma konduktiva teknik. Den nya varianten kommer att ligga i nivå med asfalten och ge en helt platt vägbana, vilket gör den lämplig som laddinfrastruktur för större vägar och för fordon som kör i högre hastigheter, säger han.

På demonstrationsplatsen för elväg i Lund testas sedan förra året en elväg med laddskenor som är monterade ovanpå vägbanan. Under vintern har testerna visat goda resultat vad gäller både stationär laddning, när fordonet är stillastående, och dynamisk laddning under färd.

Vid testerna har upp till 160 kW överförts till en elektrisk 13-tons passagerarbuss under färd – en effekt som med god marginal räcker för att köra en långtradare på landsväg eller en stadsbuss. Effekten kommer gradvis att öka i fortsatta tester för att nå det uppsatta målet 300 kW och hastigheter upp mot 160 km/h.

När nu monteringen påbörjas av den nedsänkta elvägen, handlar det om en 600 meter lång sträcka, också den på Getingevägen fast i motsatt färdriktning. Den nedsänkta varianten fräses ned fem centimeter i asfalten och resultatet blir en laddskena som ligger i nivå med asfalten och ger en helt platt vägbana.

Trafikverket har nyligen rapporterat om de fortsatta planerna för elväg, med en potentiell utbyggnad cirka 2 400 kilometer elväg till år 2037.

Den elväg som testas i projektet Evolution Road är en konduktiv markbunden lösning, vilket innebär att fordonet har direktkontakt med laddskenorna på vägen via en strömavtagare. Laddningen kan ske både under färd och vid stillastående och fungerar med de flesta elfordon, till exempel personbilar, bussar eller lastbilar.

I uppdraget från Trafikverket ingår att testa två olika varianter av samma teknik – en laddskena som placeras ovanpå vägen och en laddskena som är nedsänkt i vägen. Tekniken är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB i samarbete med Lunds Tekniska Högskola.

Projektet startade 2019 och pågår till 2022. Demonstrationsplatsen är förlagd till en kilometerlång sträcka på allmän väg på Getingevägen i norra Lund.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-15 11:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Electric Road Elvägar Evolution Road Induktionsel Infrastruktur Transport