Imami Abdullah är en av de personer på Arbetscentrum i Karlshamn som ska köra ut varor från de nya mikroterminalerna till kommunens olika verksamheter.

Mikroterminaler gynnar både miljö och personal

På måndag den 15 mars kommer Arbetsmarknadsenheten i Karlshamns kommun att distribuera ut gods med lådcykel för första gången. Detta sker med anledning av att två mikroterminaler nu startas som ett komplement till samordnad varudistribution. Vissa verksamheters beställda gods kommer att mellanlanda i en mikroterminal för att sedan distribueras ut med lådcykel istället för lastbil.


De nystartade mikroterminalerna finns i Östralyckes och Arbetscentrums lokaler. Närliggande kommunala verksamheter kommer från och med den 15 mars att få en del av sitt beställda gods levererat via elcykel av personal som har en insats hos kommunens Arbetsmarknadsenhet.

Mikroterminalerna är ett komplement till kommunens samordnade varudistribution som infördes sommaren 2020. Samordnad varudistribution innebär att varor som ska till kommunens olika enheter som omsorgsboenden och skolor samt kontor, levereras till en distributionscentral i Munkahus. Därefter körs varorna ut med en lastbil till enheterna enligt ett samordnat schema.

Åkeri-, speditions- och logistikföretaget GDL ansvarar för både distributionscentral och distribution och från och med måndag ska GDL även köra ut en del av varorna till mikroterminalerna för att där sedan köras vidare till beställaren med lådcykel.

Sara Wallman, koordinator på Serviceverksamheten.
– Vissa leveranser kommer fortsatt att köras ut med lastbil då alla våra leverantörer inte är anslutna till samordnad varudistribution än, men de flesta beställningar kommer att levereras via mikroterminalerna. Förhoppningen är att fler leverantörer kommer att anslutas framöver så att mer gods kan gå denna väg och samköras, säger hon.

Mikroterminalerna är bra främst ur ett miljöperspektiv.
– Att köra ut visst gods med cykel istället för lastbil är bra främst för miljön eftersom kommunen minskar lastbilarnas körsträckor, men det bidrar också till ökad säkerhet kring bland annat skolor och i centrala Karlshamn som blir av med tung trafik, säger hon Sara Wallman.

Personer inom Arbetsmarknadsenheten gynnas också av mikroterminalerna.
– Vi har anställt en extra person på ett år till att börja med som ska sköta logistiken till mikroterminalerna ute i Munkahusterminalen där godset kommer in. I tjänsten ingår det att personen, som bara har ett automatkörkort idag, ska få studera till att få ett manuellt körkort för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, säger Filip Holmström, platssamordnare på Arbetscentrum.

På Arbetscentrum sysselsätts personer som behöver extra stöd och hjälp för att komma ut i arbete eller studier. Där finns nu några trehjulsdrivna ellådcyklar som ska börja rulla på måndag.
– Några personer på Arbetscentrum ska arbeta med att packa varor och cykla ut dem till de olika enheterna. Det blir både friskvård, arbetsträning och för vissa en möjlighet att öva på det svenska språket. Vår uppgift är att stärka personer att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden och detta passar perfekt för ändamålet, säger Filip Holmström.

Förhoppningen är att detta ska bli en positiv förändring för alla inblandade, avslutar Sara Wallman.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-10 09:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmarknadsenheten Lådcykel Lastbil Mikroterminal Miljö Sista-milen Sysselsättning