Många danska åkerier anställer nya förare – om de hittar dem

Danska åkerier sysselsätter förare i stor skala, men har svårt att hitta kvalificerade kandidater. Det visar den senaste anställningsbarometern från DEKRA. Kanske är det i Danmark du ska söka jobb om du inte hittar något på hemmaplan?


I Danmark är förarjobben uppdukade på ett buffébord när landets åkerier har fullt upp med att anställa nya förare – om de kan hitta dem.

Detta visar den senaste sysselsättningsbarometern för godsbranschen som gjorts av Danmarks största leverantör av transportutbildning, DEKRA, som regelbundet mäter sysselsättningstemperaturen i transportbranschen.

I den senaste sysselsättningsbarometern från DEKRA, svarar 80 procent av mer än 2 500 tillfrågade åkerier att de har anställt nya förare under de senaste tre månaderna. Samtidigt tror åkerierna att behovet av nya förare kommer att öka under vårmånaderna.

Å ena sidan säger 48 procent av åkerierna att de kommer att behöva anställa fler förare de närmaste tre månaderna. Å andra sidan rapporterar 56 procent av dem att det är en utmaning att hitta kvalificerade förare.

Peter Laursen, vd för DEKRA i Danmark avrundar.
– Trots branschens starka fokus på denna fråga i flera år, visar åkeriernas svar i sysselsättningsbarometern att vi fortfarande har ett stort arbete framför oss i branschen som helhet om vi ska täcka det växande behovet av kvalificerade förare i Danmark. Därför kommer vi, i samarbete med landets transportföretag, att fortsätta arbeta hårt för att utbilda ännu mer skickliga förare, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-02 09:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkeri Chaufförsjobb Dekra Förarbrist Gidstransport transporter