Under 2020 deltog nästan 11 000 förare i AddSecure Eco-Driving Challenge.

AddSecure Eco-Driving Challenge minskar CO2-utsläppen

Under 2020 deltog nästan 11 000 förare i AddSecure Eco-Driving Challenge. Tävlingen blev en succé med 72 deltagande företag och cirka 7 200 fordon organiserade i 132 lag. Det franska transportföretaget Ambroise vann det mest prestigefyllda priset för störst minskning av CO2 globalt. I Sverige lyckades Götene Kyltransporter (GKT) och EB Logistik mycket bra, där Team Gotland lyckades få bäst körindex och bästa förbättringen 2020, medan GKT var det företag med den största totala minskningen av CO2 i Sverige.
Chaufförspodden – Exklusivt


Igår tillkännagav AddSecure resultaten från 2020 års AddSecure Eco-Driving Challenge, en frivillig tävling för bolagets kunder som bygger på AddSecure Eco-Driving Index. När data från tävlingen analyseras visade det sig att det förbättrade körbeteendet gett stora bränslebesparingar.

När resultaten från 2020 jämfördes med 2017 (då tävlingen startade), tydliggjorde AddSecures beräkningar att företagen i tävlingen minskade sin totala förbrukning med cirka 6,3 miljoner liter diesel på årsbasis. Detta ger årliga minskade koldioxidutsläpp på cirka 16 700 ton och besparingar på cirka 70 miljoner kronor.

För att öka spänningen, är de 72 konkurrerande företagen indelade i sex olika klasser baserade på land (SE, NO, FI, DK, DE, FR) och en klass för bussoperatörer i Europa. Under tävlingens gång har AddSecure kontinuerligt uppdaterat ett resultatdiagram på företagets webbplats för att hålla alla intressenter informerade om hur det går.

På webbplatsen presenteras ledarna i tre kategorier:
1. Störst koldioxidbesparing i absoluta tal (”AddSecure Eco-Momentum”)
2. Bästa genomsnitt för miljövänlig körning
3. Bästa förbättring av indexet för miljövänlig körning

Vill du se hela resultatlistan och hur Sverige stod sig bland de andra deltagarna, gör du det här.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-24 10:30
Kategori: Nyheter
Taggar: AddSecure CO2 Eco-Driving Tävling Utsläpp