I en källare i Vänersborg 1951, grundades det som idag är VBG Group.

VBG Group firar 70 år

Från en källare i Vänersborg till en global industrigrupp med verksamhet i 17 länder och systemlösningar som används över hela jorden, till och med på planeten Mars. Det är resan VBG Group gjort de senaste 70 åren. Ett stycke svensk industrihistoria som ständigt pågår.


Året är 1951 när Herman Krefting, den 3 januari, bestämmer sig för att grunda företaget ”Vänersborgskopplingen”, ursprunget till dagens VBG Group. Herman Krefting är en aktiv samhällsmedborgare och mycket intresserad av trafiksäkerhetsfrågor. I Sverige går industrin på högvarv och allt fler transporter sker på vägarna.

Det inträffar många otäcka olyckor och Herman Krefting ser en möjlighet att skapa säkrare transporter genom sina teknikkunskaper. ”Det finns inget farligare än en herrelös släpvagn”, är ett citat som Herman lär ha sagt när han startade sin verksamhet. Viljan att skapa ett säkrare samhälle har följt med VBG Group sedan starten och är fortfarande företagets drivkraft.

Idag är VBG Group en global industrigrupp med verksamhet i 17 länder och har drygt 1500 anställda. Genom åren har företaget förvärvat och avyttrat bolag. På 90-talet gjorde bolaget en större förändring när man sålde sin division för personbilsdrag och förvärvade det tyska bolaget Ringfeder. På 2000-talet valde bolaget att avyttra sin vändskiveaffär och 2016 genomfördes det största förvärvet i bolagets historia när man köpte svenska Mobile Climate Control Group Holding AB.

VBG Group har en ovanlig ägarstruktur som Herman Krefting lade grunden till på 80-talet. För att säkra företagets fortsatta utveckling och trygga medarbetarnas anställningar, bildades tre stiftelser som han överlät en stor andel aktier till. Stiftelserna blev VBG Groups huvudägare.

Två stiftelser skapades för att långsiktigt skapa trygghet för de anställda, Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG-SLK. Stiftelserna delar varje år ut stipendier till de anställda för vidareutbildning. Den tredje och största stiftelsen sett både till aktieinnehav och röstandelar, är Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning.

Herman själv var astmatiker och såg med egna ögon vilka framsteg vetenskap och forskning kunde åstadkomma. Genom den unika ägarstrukturen, har VBG Groups vinst genom åren i sin tur lett till att cirka 165 miljoner kronor tillfallit astma- och allergiforskning. Under 2020 inleddes ett samarbete med Universeum i Göteborg där stiftelsen donerar 50 miljoner kronor till ett nytt life-science center.

VBG Group AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm. Utöver stiftelserna finns idag drygt 4000 aktieägare som framgångsrikt har samverkat med bolaget allt sedan börsnoteringen. En investering i VBG Group har genom åren gett en god avkastning.

Ett framgångskoncept för VBG Group är att man förvärvar bolag med starka varumärken som är ledande inom sina nischer eller har potential att bli detta. Inom VBG Group finns också ett gediget industrikunnande som man sprider i verksamheten.

Idag består koncernen av sju starka produktvarumärken som erbjuder lösningar inom klimatsystem för bussar och off-road-fordon, lösningar för mekanisk kraftöverföring, energi- och stötdämpning, kopplingsutrustning till lastbilar, automatiska snökedjor samt skjutbara tak och takbågar till lastbilar och järnvägsvagnar. Lösningarna hjälper till att skapa ett säkrare samhälle på olika sätt, allt från att skydda byggnader vid jordskalv till att transportera barnen säkert till skolan.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-04 09:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Astma Lastbilar Släpkoppling VBG