Till vänster syns den gamla märkningen. I mitten en omfördelning av prestandaklasserna i det nedre området och användning av bokstäver istället för ljudvågor. Till höger den nya etiketten.

Uppdaterad EU-märkning av däck

Det blir en ny etikettdesign med tydligare klassificering för bromsförmåga, rullmotstånd och utvändigt buller. Informationen på EU-märkningen på varje däck kan hämtas genom att man skannar QR-koden och det blir nya symboler för olika typer av vinterdäck.


I maj 2021 kommer en ny EU-märkningen för däck att införas som ger konsumenterna utförligare information om utvalda däckegenskaper. På den nya etiketten har prestandaklasserna rullmotstånd och bromsning på vått underlag fått en ny utformning, medan bullerprestanda nu anges med antal decibel och bokstäverna A, B eller C.

Konsumenterna kan få tillgång till ytterligare information om däcket de har valt via en EU-databas genom att skanna QR-koden på etiketten.

En annan nyhet gäller två symboler som anger om det rör sig om ett däck med snögrepp som motsvarar EU:s standarder för typgodkännande, även kallat snöflinga/alptopp (3PMSF) och/eller odubbade däck av nordisk typ som ger ett isgrepp som uppfyller den nya ISO-standarden.

Från och med maj 2021 måste informationen på EU-däcketiketten göras tillgänglig för däck för tunga kommersiella fordon (klass C3).

På den nya etiketten är klasserna A till C oförändrade. För C1- och C2-däck, för personbilar respektive skåpbilar, kommer de som tidigare tillhörde klass E för rullmotstånd och bromsförmåga på vått nu att tilldelas klass D som tidigare inte innehöll information, medan de som tidigare tillhörde klasserna F och G kommer att tilldelas klass E. Detta gör etiketten tydligare och lättare att tolka.

Konsumenterna kan ladda ner ytterligare information om varje däck genom att skanna QR-koden i det övre högra hörnet på däcketiketten. QR-koden ger en länk till EPREL-databasen (EPREL = European Product Registry for Energy Labelling), som innehåller produktinformation. Detta visar alla värden på etiketten för det specifika däcket, samt start- och slutdatum för tillverkningen av respektive modell. Produktinformationsbladen registrerats in i EPREL-databasen av den enskilde däcktillverkaren, och tilldelningen till lämplig etikettklass hanteras liksom tidigare också av respektive tillverkare.

Den nya EU-däcketiketten är utformad för att hjälpa konsumenterna att välja mer bränsleeffektiva däck, samtidigt som de får information om bromssträckor. För såväl slutanvändarna som de kommersiella aktörerna, kan val av däck med ett lägre rullmotstånd leda till betydande besparingar när det gäller bränslekostnader och lägre utsläpp. Den uppdaterade informationen om bromsförmåga på vått hoppas kunna ge en ökad trafiksäkerhet, medan informationen om utvändigt buller är tänkt att bidra till att minska de bullerstörningar som vägtrafiken ger upphov till.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-21 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränsleförbrukning Buller Däckmärkning EU-märkning Miljö