Sex logistikföretag testade LBG-drivna lastbilar

Lågutsläppsbränsle blir allt mer populärt inom den nordiska transportsektorn. Sex svenska logistikföretag som ingår i Maserfrakt, har nyligen testat lastbilar som använder flytande biogas (LBG) som bränsle. Företagens förväntningar om betydligt lägre utsläpp och en bättre arbetsmiljö blev bättre än väntat.Övergången till renare energi går allt snabbare i Sverige eftersom regeringen aktivt försöker att uppfylla de nationella och europeiska utsläppsmålen. Inom transportsektorn anger EU-reglerna för koldioxidutsläpp att de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya tunga fordon måste vara 15 procent lägre 2025 jämfört med 2019. Dessutom måste utsläppen vara minst 30 procent lägre 2030.

Sverige har satt en högre målsättning än EU och siktar på att minska koldioxidutsläppen för nya tunga fordon med 70 procent före 2030. Dessa ambitiösa målsättningar har fått logistikföretagen att leta efter förnybara bränslelösningar med låga utsläpp som exempelvis LBG.

Sex logistikföretag i Sverige testade LBG-lastbilar som ett sätt att minska sina utsläpp. Dessa logistikföretag ingår i MaserFrakt. Enligt Maserfrakt var företaget som testade LBG nöjda med sin klimatpåverkan och förarna uppskattade LBG-lastbilarnas tysta motorer.

Frida Jahncke, bränsleansvarig på Maserfrakt, berättar att ett av de sex företagen redovisat körningen i detalj..
– Enligt förarna var skillnaden liten mellan att köra en diesellastbil och en LBG-lastbil, vilket är positivt. Det lägre motorbullret är också bra eftersom det innebär en bättre arbetsmiljö för våra förare, säger hon.
Företaget säger att eftersom LBG är kostnadseffektivt och dess inverkan på de övergripande kostnaderna förbättras genom ett förnuftigt körsätt och förarnas öppenhet för förändringar.

Enligt Maserfrakt lyckades en av förarna som testade en LBG-lastbil, minska sin genomsnittliga bränsleförbrukning från 2,7 kilo per mil till 2,59 kilo. Med ett gaspris på 13,54 kr/kg (exklusive moms), innebär detta en kostnad på 35,07 kronor per mil.

Flera logistikföretag i Norden har lagt märke till potentialen för LBG och LNG. Redan idag har mer än 1 000 gasdrivna lastbilar godkänts för subventioner i anslutning till stödprogrammen Klimatklivet och Drive LBG i Sverige. Dessa stödprogram ökar snabbt antalet lastbilar som drivs med förvätskad gas på vägarna och förbättrar marknadsvillkoren. Gasum har som målsättning att stödja klimatansträngningarna i de nordiska länderna genom att expandera nätverket med gasstationer i Sverige, Finland och Norge.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-12 09:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Drive LBG Fossilfritt Gasum Klimatklivet LBG Maserfrkt