Magnus Jacobsson (KD), vill säkra alla trafikbehörigheter. Foto: Riksdagen. Montage: Göran Rosengren, Proffs

Magnus Jacobsson (KD):

”Säkra allas trafikbehörigheter”

Regeringen har lagt en proposition, Förlängd yrkeskompetensbevis, på grund av pandemin. Magnus Jacobsson (KD) anser att regeringen har tvekat för länge och i en följdmotion vill han gå längre och säkra att alla behörigheter som löpt ut ska omfattas.


Med anledning av regeringens proposition Förlängd yrkeskompetensbevis (2020/21:80), har Magnus Jacobsson lagt en följdmotion för Kristdemokraterna. Regeringens proposition förlänger giltigheten för de yrkestrafikbehörigheter som på grund av pandemin inte kunnat förnyas. Kristdemokraterna vill dock gå längre och säkra att alla behörigheter som löpt ut kan omfattas.

Magnus Jacobsson vill se mer.
– Eftersom regeringen tvekat så länge inför det här beslutet har vi stått i ett osäkert läge med flera utgångna behörigheter sedan i september då Omnibusförordningen löpte ut. Nu anger regeringen att förlängningen ska gälla behörigheter som löpt ut från den 1 november, men då uppstår ett glapp för september och oktober. Låt hela perioden omfattas, säger han.

Han fortsätter med att säga att det är onödigt av regeringen att begränsa det här undantaget till endast sex månader. Det bör istället vara ett år.
– Vi anser också att den utbildningsskuld som nu uppstår där utbildningar inte har kunnat genomföras, leder till att vi måste tänka om kring utbildningarnas genomförande. Det finns anledning att digitalisera utbildningsmoment för att säkra behörigheterna i trafiken framledes, avslutar Magnus Jacobsson.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-13 11:21
Kategori: Nyheter
Taggar: Förlängning kristdemokraterna Pandemin Regeringen Trafikbehörighet YKB