Alexander LS Transport tvingas betala 256 000 efter omfattande fusk

"Vi har gjort en del misstag”

Alexander LS Transport AB:s överträdelser som framkommer vid Transportstyrelsens företagskontroll, uppgår till den sammanlagda summan av 5 665 500 kronor. Överträdelserna kan inte anses som obetydliga då det bland annat körts med annans förarkort vid 178 tillfällen under de två månader kontrollen omfattar.


Transportstyrelsen genomför en företagskontroll hos Alexander LS Transport AB. Perioden som kontrolleras är augusti och september 2019. Kontrollen visar ett stort antal överträdelse av icke obetydlig art. Beslutet skickas till åkeriet den 16 november 2020.

Under de två (2) kontrollmånaderna finner man totalt 670 överträdelser fördelat på 26 punkter. Några exempel:
– 178 tillfällen har förare kört på annans förarkort.
– 108 tillfällen då diagramblad/förarkort tagits ut när det inte var tillåtet.
– 72 tillfällen med otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar) när reducerad dygnsvila inte medgetts.
– 81 tillfällen då den reducerade dygnsvilan varit otillräcklig (mindre än 9 timmar), när reducerad dygnsvila medgetts.
– Vid 51 tillfällen har körtiden varit mer än 4,5 timmar innan godkänd rast eller vila har tagits.

Av genomförda poliskontroller på väg, ser Transportstyrelsen att åkeriets fordon stoppats bland annat i december 2018, december 2019 samt vid två tillfällen i januari 2020 där det visat sig att förarna använt även en annan förares förarkort vid transporter för företaget.

Vidare noterar Transportstyrelsen att åkeriet har förarfiler och diagramblad för 33 förare varav fem är anställda, resten är inhyrda från ett rumänskt företag. Ingen av de inhyrda förarna är anmälda i utstationeringsregistret. Transportstyrelsen påpekar även att: ”För flera av de inhyrda förarna är totala körtiden under en månad så få timmar att det inte anses troligt att de hyrts in från ett annat land för att arbeta så lite.”

När extra förarkort använts, sker det som regel i slutet av arbetspasset och när körtiden på det första förarkortet tagit slut. Transportstyrelsen skriver: ”Eftersom förarna har använt två olika kort har vi gjort bedömningen av förarnas arbetsdagar genom att beakta aktiviteterna på båda korten. Detta får till följd att vi påför en stor mängd överträdelser mot kör- och vilotidsreglerna.”

Det sammanlagda sanktionsbeloppet uppgår till 5 665 500 kronor. Hänsyn tas till att åkeriet under räkenskapsåret haft en årsomsättning på 25 627 053, vilket reducerar summan som påförs åkeriet att betala, till 256 270 kronor.

Vi kontaktar Alexander LS Transport AB. Intervjun görs på engelska. Ni har precis fått Transportstyrelsens beslut om att åkeriet ska betala en icke oansenlig sanktionsavgift för ett stort antal överträdelser. Hur tänker ni kring beslutet och anser ni att det är korrekt?
– Nej, jag tycker inte det är korrekt. Visst har vi gjort en del misstag, men Transportstyrelsen har överestimerat det, säger han.

Beslutet har vunnit laga kraft utan att ni har överklagat. Varför har ni inte gjort det?
– Vi har inte den tid som behövs för det eftersom vi måste hålla igång fordonen. Det är också pandemitider med mindre personal. Det är besvärliga tider, säger han.

Hur kunde åkeriet hamna i den här situationen?
– Vi har inte kapaciteten att kontrollera alla eftersom vi också måste arbeta, säger han.

Hur kommer detta att påverka åkeriet framledes?
– Vi har ännu inte beslutat om huruvida vi kommer att fortsätta verksamheten eller avveckla den, avrundar åkeriets representant.

Vi vill veta hur de företag som använder åkeriets tjänster ser på detta, men ingen av dem vi valt att kontakta, säger sig använda åkeriet. En av dem säger dock att även om de inte känner till dem, kan åkeriet via en kontrakterad underleverantör ha tagits in i andra led, något de inte har kontroll över.

Vi noterar att även nederländska Vos Logistics syns med åkeriets fordon och det visar sig stämma. Vos Logistics agerade kraftfullt och direkt i samband med att Alguns Åkeri ertappats med överträdelser. De har inga problem att tala med oss om detta och berättar att de använder åkeriet huvudsakligen för att flytta trailers korta distanser från Göteborgs hamn. Vos Logistics är inte alls tillfreds med det som framkommit.

De lyfter att situationen för transporter idag redan är utmanande på grund av Brexit och inte minst covid-19. Att behöva ställas inför risken att behöva byta leverantör, är således inte optimalt. Åkeriet måste dock ges möjlighet att yttra sig.
– Vi har talat med åkeriet och bett om en förklaring. Vi vill även få bevis på att detta inte längre pågår. I förrgår (13 januari) fullföljde de sina uppdrag för oss, men därefter är resten av uppdragen inställda och samarbetet pausat tills de återkommer med trovärdiga svar, säger Vos Logistics som reagerar på det stora antalet överträdelser under en så kort period.

Vi frågar Transportstyrelsen om huruvida åkeriets agerande ryms inom det ”goda anseendet”.
– Beroende på överträdelsernas allvarlighetsgrad kan vi även komma att göra en prövning av den trafikansvariges lämplighet och i förlängningen även tillståndet. Vi kan inte gå händelserna i förväg vad gäller detta företag och eventuella framtida åtgärder, men rent generellt kommer ett företag med denna mängd synnerligen allvarliga överträdelser att bli föremål för ytterligare tillsyn, svarar Transportstyrelsen.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-15 16:08
Kategori: Nyheter
Taggar: