Kjell-Arne Ottosson (KD). Foto: Riksdagen/Proffs, montage.

KD efterlyser verkstad i avgiftsfråga om virkesavlägg

I en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) efterlyser Kjell-Arne Ottosson (KD) effektueringen av partiets initiativ att bland annat slopa avgifterna för tillstånd till virkesavlägg.


Kjell-Arne Ottosson skriver inledande i sin fråga till Tomas Eneroth att KD i våras (2020) tog ett så kallat utskottsinitiativ angående avgiften för virkesavlägg vid allmänna vägar (trafikutskottets betänkande 2019/20:TU11).

Initiativet vann utskottets gillande och en majoritet röstade bifall till det i riksdagens kammare.

Betänkandet tillkännagav för regeringen att den bör verka dels för en återgång till en ordning där det inte tas ut några avgifter för tillstånd till virkesupplag utmed allmän väg, dels för att Trafikverket snarast ska underlätta administrationen för skogsföretagen i samband med ansökan om tillstånd för virkesupplag utmed allmän väg.

Trots att det har gått flera månader, konstaterar Ottosson att det fortfarande inte går att se några tecken på att regeringen har för avsikt att följa riksdagens beslut i frågan.

Kjell-Arne Ottosson skriver att det på Trafikverkets hemsida inte finns någon ny information i ämnet. Han har också varit i kontakt med flera sågverk, och inte heller dessa har fått några nya besked i frågan, skriver han.

Frågan till Tomas Eneroth lyder:
”När kommer regeringen att effektuera riksdagens beslut i frågan om virkesavlägg?”.

Senast den 9 december ska infrastrukturministern svara.

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-02 08:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Avgifter Kjell-Arne Ottosson kristdemokraterna Riksdagsbeslut Socialdemokraterna Tomas Eneroth Virkesavlägg Virkesupplag