Snart kan du se exakt var i logistikkedjan din container befinner sig med hjälp av API.

Spåra en container lika enkelt som du spårar ett paket

Snart kan det bli lika enkelt att spåra en container som när man spårar ett paket. En sammanställd digital bild över hela logistikkedjan med möjlighet att i realtid kunna följa exakt var varje container befinner sig, finns nu inom räckhåll. En högre transparens i logistikkedjan möjliggör både kostnadseffektivare och klimatsmartare transporter.Digitalisering är ett högaktuellt ämne idag. Många arbetar på distans och den fysiska närheten blir allt mindre betydande. Till följd av det ser APM Terminals i Göteborg ett snabbt ökande krav från sina kunder på digitala lösningar och en digital transformation efterfrågas i allt större omfattning i den svenska logistikbranschen.

Malin Collin, vice VD för Göteborgs Hamn AB.
– Vi ser det här behovet från allt ifrån åkerier till rederier. Den digitala omvandlingen kräver att flera intressenter arbetar tillsammans för att kunna skapa en transparens som inte tidigare har funnits. Vi som hamnbolag har ett ansvar att stödja våra partners i godsnavet Göteborg med en oberoende och säker plattform för datainsamling och utdelning av data”, säger han.

Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg, tillägger att teknologin har används länge inom näthandeln. I B2B-världen har man inte kommit lika långt, men det gör de i takt med att kundernas förväntningar ökar.

Teknologin syftar till att samla ihop tillgänglig data från flera olika aktörer, bearbeta informationen med den smartaste tekniken och slutligen ge en helhetsbild över hela leveranskedjan.
– Tekniken kommer att minska det ”svarta hålet” som finns idag, där man inte kan följa godset hela vägen, säger Malin Collin.

Beroende på var godset befinner sig i transportkedjan, krävs olika datakällor för att kunna sammanställa helhetsbilden. Den största utmaningen är att koppla ihop de hundratals aktörer som både samarbetar och konkurrerar om godstransporterna i Göteborgs hamn och som var och en utgör enskilda viktiga trådar som tillsammans bildar ett komplext nät i leveranskedjan.

Högre transparens i logistikkedjan gör att onödiga väntetider kan reduceras och APM Terminals kunder får möjlighet att ta en ännu mer aktiv roll i planeringen av sin leveranskedja. Detta leder till en förbättrad effektivitet, tillförlitlighet och stor möjlighet till kostnadsbesparingar.

Utöver att API-lösningen kan innebära fler möjligheter och kostnadsbesparingar för APM Terminals kunder, så kan även stora miljövinster möjliggöras genom att tillgängliggjord data integrerar rederier och hamnar. Goda planeringsförutsättningar, så kallad ”just-in-time”, skapar större möjlighet för fartyg att hålla normal hastighet till och från hamnen, och därmed optimerad bränsleförbrukning.

Magnus Lundberg avslutar.
– Vi tror att våra kunder och partners i den svenska logistikbranschen kommer att dra nytta av denna digitala övergång. Genom ett nära samarbete med Göteborgs Hamn AB, är vi övertygade om att våra kunder kommer att uppleva en ny nivå av transparens och automatisering i varuflödet genom Göteborg, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-16 11:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Container Data Fartyg Frakt Hamn sjöfart Telekom transporter