Foto: Scanlog

Scanlog pionjärer i branschen

Klimatkompenserar frakter utan kostnad för kunden

Den 1 juli 2019 började Scanlog att klimatkompensera all sin flygfrakt utan extra kostnad för kunderna. Mattias Ljungberg, vd på Scanlog: ”Vi är den första aktören på marknaden som inte lägger kostnaden för klimatkompensation på våra kunder.”


Det har nu gått drygt ett år sedan Scanlog började klimatkompensera all sin flygfrakt.
– Grunden för vår affärsidé är att leverera ansvarsfull logistik i alla led. För att det ska bli verklighet, måste även flyget bli ett hållbart alternativ, säger Martin Ytander, chief commercial officer, till Proffs.

Scanlog är en stor aktör vilket innebär att den här typen av initiativ ger effekt.
– Under året som gått har vi klimatkompenserat nära 7 000 ton CO2, säger han.
Sedan de gjorde klimatkompensationen till standard, har de märkt en ökad efterfrågan under 2020 som de tolkar som att miljöfrågorna är viktiga för deras kunder.

När andra typer av transporter ska klimatkompenseras, innebär det oftast ett påslag på kundernas fakturor. Hur kan ni lösa klimatkompensationen utan extra kostnad?
– Kostnaderna för utsläppen som orsakas av flygfrakten, återinvesterar vi i tre pågående miljöprojekt som vi driver i samarbete med South Pole. Den kostnaden tar vi, säger Martin Ytander.
Vill du veta om projekten, finner du dem här.

Ni använder även sjö-, väg- och järnvägstransporter, men dessa omfattas inte av samma kompensation som flygfrakterna. Hur resonerar ni här?
– Här arbetar vi med olika lösningar, exempelvis effektiva upplägg för transporterna samt alternativa drivmedel, men inte heller här belastar vi våra kunder med några miljöbesparingsavgifter. Däremot erbjuder vi olika transportlösningar och kombinationer av transportsätt, där vi beräknar hur mycket utsläppsbesparingar olika lösningar ger.

Genom att använda smarta lösningar, sänker Scanlog utsläppen. De har bland annat system som går från Belgien och Italien där man minskar utsläppen med cirka 70 procent, berättar Martin Ytander.

Ni är alltså först ut bland flygmäklare i världen med att erbjuda klimatkompensation som standard helt utan extra kostnader för era kunder. Vilka signaler hoppas ni att det ska ge andra flygmäklare?
– Vi hoppas självklart att vårt förhållningssätt ska bli branschnorm. Att prata klimatansvar samtidigt som man lägger den ekonomiska bördan på kunderna känns in som framtidens lösning, så vi ser fram emot att fler aktörer ska följa vårt exempel, avrundar Martin Ytander.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-24 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Flygfrakt Klimatkompensation Scanlog transporter