Scanias Magnus Claesson, Senior Key Account Manager Centralkund, lämnade över nycklarna. Foto: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder AB Scanias Magnus Claesson, Senior Key Account Manager Centralkund, lämnade över nycklarna. Foto: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder AB

Utrullningen av etanolfordon fortsätter

Nu fortsätter utrullningen av etanolfordon som ingår i EthaDrive på de svenska vägarna. I dagarna levererades nya etanollastbilar till Postnord som har en ambitiös målsättning med hållbara transporter.

Omställningen av transportsektorn, i linje med klimatmålen, kräver att marknadens stora aktörer aktivt deltar för att förändra förutsättningarna i grunden. Postnord har redan inlett detta arbete, och mellan 2009 och 2020 har företaget lyckats minska koldioxidutsläppen rejält, i absoluta tal med nästan 40 procent.

Under våren 2020 har Postnord satt ett nytt klimatmål – att vara helt fossilfria 2030. En hög målsättning som kräver förändring på många plan; energisnålare fordon, effektivare transportlösningar, omfattande elektrifiering och ökad användning av biodrivmedel.

Postnord har en bred ansats när det gäller biodrivmedel för transporterna.
– Vi anser att alla drivmedel kommer att behövas och vi skaffar oss nu kunskap och erfarenhet för att kunna fatta kloka beslut för framtiden. I denna omställning krävs det samarbete med andra aktörer i värdekedjan såsom kunder, fordonsleverantörer och drivmedelsproducenter. Postnord måste samarbeta för att ha en chans att nå klimatmålen och EthaDrive ett bra sätt att snabbt öka samarbetsytorna, resonerar Henrik Boding, miljöspecialist på Postnord.

Bakom EthaDrive står fordonstillverkaren Scania och drivmedelsleverantörerna Lantmännen Agroetanol och Sekab BioFuels & Chemicals.

Daniel Johansson, logistikdirektör på Stadium.
– Idag ser vi att kunderna kräver att vi går från ord till handling, säger han.


Inom ramen för EthaDrive, kommer Postnord att köra två fordon från Scania med en ny 13-liters motor speciellt anpassad för ED95, som är ett svenskproducerat etanolbränsle för tunga fordon.
Scania har under lång tid fokuserat på att öka bränsleeffektiviteten hos sina fordon och har marknadens bredaste utbud med motorer för förnybara drivmedel. Att Scania själva har höga klimatmål hjälper resten av transportkedjan att klara av sina mål.

Henrik Dahlsson, Hållbarhetsansvarig, Scania Sverige, anser att det är en nödvändighet att branschens aktörer samverkar på olika sätt för att klara klimatmålen. Under 2019 sålde Scania 90 000 lastbilar, så målet kan göra stor skillnad, säger han vidare.

Projektet EthaDrive fortsätter fram till 2021 och under perioden kommer en mängd Scania etanolfordon löpande att levereras till åkerier och företag.
– Innovationsklustret är under uppbyggnad. Vi upplever ett starkt intresse från branschen, från beslutsfattare och politiker. Det här handlar inte bara om ett nytt drivmedel, det handlar om hela transportsektorns möjlighet att ställa om. Projektet ger fördjupad kunskap och delade erfarenheter för att öka användningen av etanolfordon vid tunga, långväga transporter, för en hög klimatnytta., säger Peter Henriksson, projektledare för EthaDrive.


Om artikeln

Publicerad: 2020-10-16 09:53
Kategori: Nyheter
Taggar: ED95 Etanol EthaDrive PostNord Scania Stadium