Förare i Storbritannien är för hårdare straff för vårdslös körning

Två tredjedelar av tillfrågade förare vill se ett högre maxstraff för dem som orsakar dödsfall genom vårdslös körning. Det är en ökning enligt ny forskning från RAC.

Undersökningen som gjordes av RAC där 2 800 förare tillfrågades, visade att 25 procent av dessa anser att maxstraffet för vårdslöshet i trafik som leder till dödsfall, ska vara mellan 15 år till livstid istället för som det är i Storbritannien idag, det vill säga 14 år.

Cirka 40 procent anser att domstolarna borde gå ett steg längre och införa en livstidsdom.

Endast 16 procent tyckte att den nuvarande straffsatsen var tillräcklig, medan 18 procent var osäkra på om den skulle ändras eller inte.

I juli månad i år, presenterade före detta premiärminister och inrikesminister Theresa May ett lagförslag med syfte att ändra lagen om trafikbrott som idag följer 1988 års beslut. Hon ville utöka domstolars möjlighet att utfärda hårdare straff. Ändringen har blivit känd som ” Violet Grace Law” till minne av ett 4-årigt barn som dödades av en bilist som körde över 80 km/h på en sträcka där det rådde 30 km/h år 2017.

Den föraren fick fängelse i 9 år och 4 månader år 2017, men kunde redan året efter försättas på fri fot.


Under ett år fram till mars 2020, rapporterade polisstyrkor i England och Wales 555 fall av dödsfall eller allvarlig skada orsakad av vårdslös körning. Även om detta var sju fall färre än ett år tidigare, har trenden sedan 2008 varit en ökning av fall i båda länderna.

RAC: s trafiksäkerhetstalsman Simon Williams.
– Förarna som tillfrågades är helt övertygade om att det nuvarande maximala straffet som domstolar kan utdöma för att orsaka dödsfall genom vårdslös körning, är otillräcklig och inte återspeglar hur förödande dessa brott är, säger han.

Han fortsätter.
– Även om Storbritannien kanske har några av de säkraste vägarna i Europa, är det en fruktansvärd tanke att mer än 500 förare i England och Wales varje år döms för att ha dödat andra på grund av vårdslös körning. Att tillåta domstolar att utfärda mycket hårdare straff kommer att sända ett tydligt budskap till bilisterna och även visa de drabbade familjerna att lagen är på deras sida, säger han.

Redan 2017 tillkännagav regeringen sin avsikt att införa hårdare straff, men tyvärr har få framsteg gjorts, fortsätter han.
– Det är därför den nu liggande propositionen är så viktig. Vi må vara långt ifrån att Violet Grace-ändringen görs, men många människor över hela landet kommer att vilja se att det möjliggörs att dessa fruktansvärda brott renderar i mycket längre tid bakom lås och bom, säger han avslutningsvis.


Om artikeln

Publicerad: 2020-10-16 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Hårdare Straff RAC Storbritannien Vårdslöshet i trafik