Eldriven brödbil för Polfärskt tillsammans med Polarbröd och lantmännen

Nu har Polfärskts första eldrivna brödbil börjat rulla och leverera bröd i Stockholmsområdet. Bilen är en del av Polfärskts långsiktiga mål mot en mer hållbar framtid där elektrifiering har en viktig roll.

Andreas Braun, vd Polfärskt Stockholm Syd, tycker dDet är extra spännande att vara bland de första att testa Volvo Lastvagnars första serietillverkade ellastbil inom ramen för deras redan effektiva samdistribution där fem olika uppdragsgivare distribueras via samma bil.

Polarbröd som är majoritetsägare i Polfärskt, sätter stort värde i denna satsning som ligger helt i linje med övriga prioriteringar för en uthållig livsmedelsförsörjning.
– Vi har tydliga mål avseende att minska koldioxidutsläppen från vår verksamhet och vi fokuserar ständigt på detta inom ett flertal områden. När det gäller transporter arbetar vi i dagsläget bladn annat mycket med förpackningsoptimering där vi ser att vi gör skillnad. Då vi är i framkant gällande miljösatsningar ser vi ellastbilen som ett välkommet incitament för en hållbarare logistik, en renare värld och ett nästa steg i att utveckla distributionsledet, säger Madelene Weistrand, Kvalitets- och Miljöchef på Lantmännen Unibake i Sverige.

För Volvo Lastvagnar, som levererar lastbilen, är detta en milstolpe och ett historiskt ögonblick när fler och fler elektrifierade transportbilar rullar ut i konventionell ordinarie trafik.
– Klimatutmaningen kräver logistiklösningar med noll utsläpp och det brådskar. För distribution av bröd, med många start och stopp, minskar vi både utsläpp och buller med vår Volvo FL Electric. Med våra helt eldrivna lastbilar möter vi både stränga miljökrav och höga affärsmässiga krav från våra kunder, säger Stefan Strand, VD Volvo Lastvagnar Sverige.

Polfärskt eldrivna brödbil är den första i trafik. På sikt satsas det på fler elektrifierade fordon då man har en stor flotta med bilar vilka succesivt kommer att bytas ut.

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-12 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Ellastbil Polarbröd Polfärskt Volvo