J.P. Vis & Zn. satsar på miljövänliga transporter

Nu satsar J.P. Vis & Zn. B.V. På miljön med två långa fordon utrustade med nya Eco-kombinationer för tempererade transporter. Fordonen går dagligen till och från Skandinavien. Stor vikt har lagts på miljön, vikten och säkerheten samt att förarna har utbildats för fordonstypen.

Det är två Scania 500-S som utrustats med ett kylsystem från Frigoblock som sköter kylsystemet i hela ekipaget.

Systemet möjliggör för Euro-6:motorn att båda driva fordonet samtidigt som den genererar el för kylning till godset. Det integrerade systemet utgör en tyst och ren metod för att hålla kylan. Frigoblocks kylsystem hjälper till att hålla lastbilens vikt nere samt minska avgaserna.

Den nya Eco-kombinationen gör det möjligt att skapa tre separata temperaturzoner i ett och samma ekipage.

Under konfigurationen av fordonen var det stort fokus på att minska egenvikten av systemet. Hänsyn togs till typen av gods som transporterades och fordonens utrustning. Bäst resultat uppnåddes genom att använda Scanias chassi som har låg vikt, men ändå solida lastutrymmen. För att kunna säkra godset rätt inne i lastutrymmet, finns extra skenor, förstärkta väggar och golv samt slagtålig LED-belysning.

J.P. Vis & Zn är specialiserade på att transportera temperaturkänsligt och tidskritiskt gods och man ser att med det nya systemet ökar alternativen de kan erbjuda kunderna när olika godstyper som exempelvis, frukt, blommor och grönsaker, kan transporteras i samma transport utan att man behöver kompromissa med temperaturen.

Transporterna till och från Skandinavien innebär att de även kör genom Tyskland. Det nya systemet uppfyller alla de senaste kraven i Tyskland. Fordonen har även kameror och ett övervakningssystem för ”döda vinkeln” samt blinkers utmed hela sidan synkroniserat med lastbilens blinkerssekvens.

J.P. Vis blev nyligen medlemmar i logistikgruppen Hartmann Expeditie. Man delar bland annat uppfattningen om hur man ska arbeta för hållbarhet och incitament för det arbetet i kombination med ett fokus på att minska de negativa miljöeffekterna av transporter. För närvarande håller man på att utveckla ett eget miljömärke. Det märket kommer att kombineras med en webbplats som ska visa alla miljöresultat samt förklara nuvarande och framtida ansträngningar för att uppnå en klimatneutral logistikverksamhet.

Ett exempel på hur J.P. Vis med gemensamma krafter i samarbete med Hartman Expeditie kan leda framåt, är att man framgångsrikt nu har testat ekipage som körs på flytande gas, LNG, (Liquefied Natural Gas).

Ett annat initiativ som genomförts, är att använda HVO-100 istället för vanlig diesel. Det ger en CO2-reduktion på 78 procent, har de räknat ut. Genom att kombinera egenskaperna hos fossilfria bränslen med fördelarna med ett elektriskt kylsystem, menar man att, med det nya Eco-systemet, är man på väg mot en fossilfri lösning för sina kunder.


Om artikeln

Publicerad: 2020-09-08 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2. Miljövänliga Transporter HVO100 J.P. Vis LNG Tempererade Transporter. Hartman Expeditie