Hellre mittseparation än sänkt hastighet, säger Samhällsbyggnadsnämnden i Örebro. Foto: Wikimedia Commons

Samhällsbyggnadsnämnden vill inte se sänkt hastighet på länets vägar

Sänk inte hastigheten på väg 244 samt förbättra väg 50 och 52 så att hastigheten kan höjas till 100 så snart som möjligt. Det är vad en enig samhällsbyggnadsnämnd svarar på Trafikverkets förslag om justerade hastigheter på de aktuella vägarna

Trafikverket arbetar systematiskt för att nå nollvisionen i trafiken och ett verktyg i detta arbete är justerade hastigheter. I samband med att Trafikverket tar fram ett förslag till nya hastigheter får en rad instanser, däribland Region Örebro län, chansen att tycka till. Den möjligheten tog samhällsbyggnadsnämnden vara på vid gårdagens sammanträde där hastigheterna på väg 244, väg 50 och väg 52 var uppe för diskussion.

När det gäller väg 50, är det den 54 kilometer långa sträckan mellan Lindesbergs södra infart och länsgränsen mot Dalarna som är aktuell. Där varierar hastigheten i dag mellan 70 och 90 kilometer i timmen, med undantag för genomfarten av Guldsmedshyttan och Storå där skyltarna visar 50. Trafikverket önskar justera hastigheten till 80 kilometer i timmen i största möjliga utsträckning.

Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
– Från Region Örebro läns sida vill vi inte att Trafikverket sänker hastigheterna på sträckan utan vi vill så snart som möjligt se en mittseparerad 100-väg, säger hon.

Hultsteins

Förutom ett mitträcke, menar Nina Höijer att förbättringar av backarna Hinderbacken, Hällabacken och Silverhöjdsbacken skulle vara positivt för, i första hand, de godstransporter som trafikerar vägen.
– Vi hoppas naturligtvis att Trafikverket sätter stor vikt vid våra önskemål och att det inte dröjer särskilt lång tid förrän det är tillåtet att på ett tryggt sätt köra 100 kilometer i timmen genom Örebro län på väg 50, säger Nina Höijer.

Samma resonemang för nämnden gällande väg 52 där Trafikverket dels vill höja från 70 till 80 kilometer i timmen, dels sänka från 90 till 80 kilometer i timmen.
– I samhällsbyggnadsnämnden har vi tagit beslut om att utreda riksväg 52, och fram tills att vi vet vilka åtgärder som ska genomföras vill vi inte se några hastighetssänkningar, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

På väg 244, som binder samman väg 50 och väg 63, vill nämnden inte se en justering av hastigheten till 80 kilometer i timmen. Inte ens på kort sikt.

Lars-Göran Zetterlund (C), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, avrundar.
– När vi vägt in alla faktorer tycker vi i samhällsbyggnadsnämnden att det tidigare beslutet att ha 90 kilometer i timmen som högsta tillåtna hastighet mellan Lilla Mon och Stribergskorset kan gälla även fortsättningsvis. Vi tycker inte att det är rätt att sänka hastigheten på den aktuella sträckan förrän väg 50 norr om Örebro har förbättrats och fått höjd hastighet, säger han.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2020-08-25 09:39
Kategori: Nyheter
Taggar: Mitträcke Nollvisionen örebro Samhällsbyggnadsnämnden Trafikverket