M Sverige:

”Nej till högre skatt på drivmedel”

Omstartskommissionen har nu efter en rekordkort utredningstid överlämnat sin slutrapport till Stockholms Handelskammare. Rapporten listar en rad förslag till reformer. Ett av förslagen är att kraftigt höja drivmedelsskatterna från 1 juli 2021. Detta förslag bör kastas direkt i papperskorgen, anser M Sverige.

Bilisters och transportsektorns ekonomi påverkas redan av höjda drivmedelsskatter, höjd fordonsskatt och höjd vägavgift. Till det kommer en eventuell kilometerskatt, samt en uttalad målsättning om minskad trafik som klimatmål. Utöver detta bedömer Trafikverket att körkostnader och restider för fordon på väg bör öka, så att andra transportalternativ blir mer konkurrenskraftiga. Detta är en orimlig ekvation, säger M Sverige.

Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige.
– M Sverige står bakom en rad åtgärder för att minska utsläppen från trafiken. Vi vet att många av våra medlemmar både vill och försöker göra så bra miljöval som möjligt. Vi arbetar för en utsläppsreduktion i nuvarande fordonsflotta och en utfasning av fossilberoende bilar. Samtidigt kräver vi att skatteuttaget för landets bilägare inte ska öka. Men det kan vara motiverat att omfördela skatter för att styra beteenden och främja teknik som sänker vår klimatpåverkan, säger hon.

HBA Fordonsteknik AB

M Sverige står bakom riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Vi anser att reduktionsplikten och den pågående utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa drivmedel och laddmöjligheter för elbilar är rätt väg att gå. Vi föreslår dessutom att de äldre delarna av fordonsparken skrotas bort eftersom nyare bilar har mindre utsläpp och är säkrare i trafiken. Vi vill att skrotningspremien återinförs och att premien är högre för bilar med höga utsläpp.

Men att, som kommissionen föreslår, kraftigt höja bensin- och dieselskatten skulle slå oerhört hårt mot alla de människor som behöver bilen i sin vardag liksom mot yrkestrafiken. Vi befinner oss mitt i en pandemi där vikten av bilen och transporter på väg har blivit helt nödvändiga. Pandemin har också medfört stora påfrestningar på såväl människors om företags ekonomi. Att i detta läge kraftigt höja skatterna skulle innebära ekonomisk katastrof för väldigt många.

Vill du veta mer om M Sverige, läser du här.

HBA Fordonsteknik AB

Om artikeln

Publicerad: 2020-08-19 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedelsskatt M Sverige Motormännen Omstartskommissionen Vägavgift