Tid och miljö sparas med samordnad varudistribution

Nu samlastas leveranser av livsmedel till Karlshamns kommun för att minska miljöpåverkan och mängden transporter till kommunala kök. Satsningen underlättar också för lokala och regionala producenter.

Den första leveransen av livsmedel in till distributionscentralen i Munkahus och vidare ut till de kommunala köken var i maj. Efter en inkörningsperiod för att få rutter och leveranstider att fungera är nu både distributören och kommunens kök inkörda på samordnad varudistribution.
– Satsningen på samordnad varudistribution är en viktig del i Karlshamns hållbarhetsarbete, säger Per-Ola Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Den politiska viljan och lokala förankringen har varit viktiga faktorer för att Karlshamn nu har samordnad varudistribution. Motiven bättre miljö, ökad trafiksäkerhet, ökad möjlighet för fler att lägga anbud och fasta leveranstider har alla varit viktiga delar i pusslet. En framgångsfaktor är också att det har funnits ett positivt intresse från Måltidsservice.

Per-Ola Mattsson igen.
– Förutom fördelarna för kommunen skapar samlastningscentralen möjlighet för lokala krögare att få tillgång till ett större utbud av lokalproducerade varor till sina restauranger, säger han.

Projektet med att införa samordnad varudistribution började med att Energikontor Sydost tog fram en modell för hur samordnad varudistribution skulle kunna byggas upp i Blekinge med en distributionscentral i västra Blekinge och en i östra Blekinge. Det stod klart att tre kommuner var intresserade av att titta vidare på möjligheterna med samordnad varudistribution i den västra delen.

Ekonomi och skiftande politisk majoritet i kommunerna gjorde att Karlshamn hösten 2018 stod ensam kvar med ambitionen att få igång samordnad varudistribution. Efter upphandling under 2019 är Karlshamn nu äntligen igång och har åkeri-, speditions- och logistikföretaget GDL som ansvarar för distributionscentral och distribution.

Karlshamn är först ut i Blekinge. Kommunen köper in uppåt 20 ton livsmedel varje vecka. Samordnad varudistribution innebär att varorna som ska till kommunens olika enheter som omsorgsboenden, skolor och kontor levereras till en distributionscentral. Därefter körs varorna ut med en lastbil till enheterna enligt ett samordnat schema. Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central genereras många positiva effekter.

Fredrik Mårdh projektledare på Energikontor Sydost, tycker det är otroligt kul att man äntligen är i mål och att samordnad varudistribution är en vinnare för miljön.
– Tittar man på de simuleringar vi gjort, beräknas antalet leveranser till kommunens enheter minskas med ungefär 55 procent och antalet transportkilometer inom kommunen med upp till 50 procent. Dessutom drivs lastbilarna från centralen till kommunens enheter med förnybart drivmedel, avrundar Fredrik Mårdh.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-15 12:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Karlshamn Miljö Samlastning Varudistribution