Foto: Bilden är hämtad från Kurt Beiers Facebooksida

Nu väcks åtal mot Kurt Beier Transport A/S

Åtalet härrör från en anmälan av danska Socialstyrelsen, Center mod Menneskehandel, i oktober 2018. Även ledande befattningshavare i företaget åtalas för oegentligheter av särskilt grov karaktär, meddelar Syd- och Søndergyllands Politi.

Den 16 oktober 2018 tog Syd- och Søndergyllands Politi emot en anmälan från Socialstyrelsen, Center Mod Menneskehandel (CMM). Anmälan gjorde gällande att flera utländska förare anställda av det polska företaget HBT Internationale Transporte som var underleverantör till Kurt Beier A/S i Padborg, bodde och levde under mycket dåliga förhållanden. Även tidningen Proffs skrev om händelsen.

Chaufförerna skulle alltså befinnas sig på en plats i Padborg där de bodde och sov många tillsammans i baracker eller i lastbilar och med begränsad tillgång till toaletter och kök. Inte heller hade de tillgång till läkarhjälp eller omfattades av sjukförsäkringar.

Utöver anmälan från CMM, hade Aabenraa Kommun lämnat in en anmälan om brott mot bygglovsbestämmelser samt brott mot ett antal regler gällande brandsäkerhet.

Utredningen har varit omfattande och Polisen har fokuserat på att klarlägga företagets ägarförhållanden och ekonomi, chaufförernas anställningsavtal, boendeförhållandena för de anställda, löneutbetalningar samt koncernens aktiviteter i Polen.

Polisen förhörde i början 30 chaufförer från Filippinerna och Sri Lanka. Dessutom har en rad andra personer, anställda i verksamheten eller med anknytning till densamma, hörts. Åklagarmyndigheten företog tidigt i processen förhören med 25 filippinska förare innan dessa reste hem.

Syd- och Søndergyllands Politi har bland annat samarbetat med polska myndigheter, Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen, Aabenraa Kommun, CMM samt Brand och Redning Sønderjylland för att kartlägga förhållandena för de utländska förarna.

Åklagarmyndigheten gjorde en omedelbar bedömning av bevisen. På grund av ärendets komplexitet, överlämnades det därefter till Stadsadvokaten i Vibora som nu, den 1 juli, har beslutat
att inte väcka åtal för människohandel. Däremot anser man att Kurt Beier Transport A/S och ledande personer som är förknippade med företaget, har begått brott mot strafflagen för ocker av grov natur och väcker åtal för detta.

Därtill har åklagaren väckt åtal för brott mot utlänningslagen, bygglagen, byggförordningarna, förordningen om brandskyddsåtgärder och andra regler som rör driften.

Åklagaren kommer att yrka på fängelse och om konfiskering av ekonomiska intäkter. De anklagade har önskat att inte höras i saken och ärendet har ännu inte kommit in till Tingsrätten.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-08 16:08
Kategori: Nyheter
Taggar: Filippinska Förare Kurt Beter Människohandel Ocker