Nästa generations elväg invigd i Lund

Nästa generations elväg invigd i Lund av sydsvenskt konsortium, med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Detta skedde i torsdags och det är den första elvägstekniken som enkelt kan installeras på väg. Bakom satsningen står ett sydsvenskt konsortium, Evolution Road, som stöds och finansieras av Trafikverket. Målet är att under två års tid testa och skapa mer kunskap om elvägar, en klimatsmart teknik som gör det möjligt för elfordon att laddas från vägen under färd.

Vid invigningen deltog bland andra energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman med ett förinspelat anförande.

Enligt Sveriges klimatmål ska klimatutsläppen från den svenska transportsektorn minska med 70 procent till år 2030. Det är sannolikt inte möjligt utan att elektrifiera vägtransporterna. De tester av elvägar som nu pågår i Sverige, är ett första steg i att skapa en laddinfrastruktur som möjliggör skiftet till en elektrifierad och fossilfri fordonsflotta med minskade utsläpp.

Trafikverket har investerat 84 miljoner kronor i satsningen i Skåne, av totalt 96 miljoner, för att skapa mer kunskap om teknologin, men också om drift, underhåll och miljöeffekter.


Trafikverkets programansvariga för elektrifiering, Jan Pettersson.
– Trafikverket gratulerar i dag Elonroad och Evolution Road för det utmärkta arbete som har gjorts för att få denna testanläggning på plats och vi ser nu fram emot tester och analyser av denna mycket intressanta elvägsteknik. Detta är ett viktigt steg i arbetet mot morgondagens fossilfria transportsystem, sade han.

Projektet Evolution Road startade 2019 och pågår fram till och med 2022. Det första fordonet som testas är en elbuss från Solaris och den kommer att testköras på elvägen en vecka per månad. I anslutning till elvägen i Lund öppnar i sommar ett besökscenter.

Elvägen fungerar som så att energin överförs från laddskenor i vägen till fordonet via en avtagare som fälls ut under fordonet. Avtagaren får direktkontakt med laddskenorna, ett så kallat konduktivt system, vilket innebär en effektiv överföring av ström på upp till 300 kW från skenorna till fordonet. Laddskenan på vägen strömsätts i unikt korta meterlånga sektioner, vilket gör säkerheten hög eftersom den strömsatta delen alltid är täckt av själva fordonet.


Om artikeln

Publicerad: 2020-06-05 12:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Elonroad Elväg Elvägar Evolution Road Trafikverket