Foto: Arom-dekor Kemi

Visste du detta om AdBlue?

Att AdBlue är ett måste i lastbilar som har SCR-teknik, känner antagligen de flesta till. Det kan däremot vara färre som känner till vad AdBlue faktiskt är för något och vad som får kallas AdBlue. Vi låter Arom-dekor Kemi berätta mer.

AdBlue är en produkt som används i fordon som har avgasreningssystem med SCR-teknik. Idag finns tekniken i princip i alla personbilar och tunga fordon med dieselmotorer. AdBlue är sitt namn till trots, en färglös vätska som utgörs av en blandning av avjoniserat vatten och 32,5 procent ureaämnen. Vätskan är giftfri och ofarlig att hantera.

SCR betyder ”selektiv katalytisk rening” och är en teknik som renar avgaserna från dieselmotorer. För att tekniken ska fungera krävs att AdBluevätskan sprutas in i avgassystemet. Genom att använda SCR, minskar utsläppen av skadliga kväveoxider med upp till 90 procent.

Förbrukningen av AdBlue varierar beroende på vilken typ av fordon det är, tung trafik eller personbil och hur fordonet används. En tumregel är att genomsnittlig förbrukning av AdBlue är 1,5 l/1 000 km. För motorfordon som uppfyller Euro-4 och Euro-5 är standardkonsumtion av AdBlue 4–6 procent av bränsleförbrukningen.

AdBlue fylls alltid på i en separat tank i fordonet och får aldrig blandas med dieselbränslet.

VBG onspot

AdBlue luktar urin och en skröna som finns, är att det skulle vara grisurin. Det stämmer alltså inte utan är istället ett rykte som bygger på att urealösning har en svag doft av urin.

För att få perspektiv, kan man säga att en bil från mitten av 70-talet släpper ut lika mycket kväveoxider (NOx) och partiklar som hundra nya bilar gör idag. Jämfört med en Euro 1-klassad dieselbil (1992), släpper en Euro 6-klassad dieselbil ut 95 procent mindre kväveoxider och 97 procent färre partiklar.

Så, vad är då AdBlue egentligen? Urea CO(NH2)2, produceras i en reaktion mellan ammoniak och koldioxid. Den smältmassa som bildas, blandas med vatten och utgör sedan råmaterial vid tillverkning av ureagranulat. Ureagranulat som sedan kan användas vid tillverkning av AdBlue.

Inte vem som helst får tillverka AdBlue och det ställs kriterier på vad som får kallas AdBlue. För att få kalla en produkt AdBlue, måste den tillverkas enligt den europeiska standarden ISO/PAS 22241-1. Bara då får produkten märkas med varumärket AdBlue®. Som tillverkare av AdBlue är det viktigt att ha en effektiv och kvalitetssäkrad tillverkning.

Daf

En av dem som uppfyller alla dessa krav, är Arom-dekor Kemi. De gör alltid tester för att se till att AdBlue håller rätt kvalitet. Det görs genom att ta prover på alla omgångar som produceras och det är viktigt med full spårbarhet.

AdBlue får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsdatum, under förutsättning att den förvaras enligt rekommendation.

Vätskan är relativt harmlöst för djur och människor, är inte giftig och kan inte explodera eller antändas. Den kan transporteras och lagras med minimal risk. AdBlue kristalliseras vid temperaturer under -11°C och om vätskan fryser, kan den tinas och användas igen. Däremot bör förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus undvikas då det kan leda till att produkten separerar. Har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. Rester av AdBlue i form av vita fläckar, torkas enkelt bort med hjälp av varmt vatten.

AdBlue finns att köpa på många ställen såsom bilverkstäder och bensinstationer. Den säljs i allt från lite mindre emballage som 4-literspåsar eller på dunk i olika storlekar.

För den större förbrukaren, exempelvis ett åkeri, finns andra erbjudanden. Arom-dekor är en av dem som även levererar hela tankbilar med AdBlue och hyr ut tankstationer som de övervakar och fyller på regelbundet. Undersök vilka leverantörer det finns i närheten av ditt åkeri.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-08 10:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Adblue Arom-dekor Kemi Dieselmotor NOx Partiklar SCR Urea