Löne- och arbetsvillkor kan snart kontrolleras direkt på plats. Bilden är från en av Statens vegvesens tidigare kontroller. Foto: Stein Inge Stølen/NLF

Norsk lagändring kan leda till mer jämlik konkurrens på vägarna

Igår gjorde norska Stortinget en lagändring som kan leda till mer jämlika konkurrensvillkor inom transportbranschen.

Geir A. Mo, vd för Norges Lastebileier-Forbund (NLF), är nöjd.
– Detta kommer att stärka och effektivisera kontrollerna av arbetsvillkor och därmed utgöra ett viktigt bidrag till jämlika konkurrensvillkor i transportbranschen, säger han.
Under torsdagen debatterades saken och därefter antogs de nödvändiga lagändringarna i Stortinget.

Ändringen gör det möjligt för Statens vegvesen att inhämta dokumentation om löner och arbetsvillkor när de utför sina kontroller. Information som de sedan delar med Arbeidstilsynet.

Geir A. Mo igen.
– Lagstiftning förhindrar ofta att information delas vilket i sin tur förhindrar effektivare kontroller. Att riva väggarna mellan myndigheterna och formalisera samarbetet, är en särskilt viktig uppgift, säger han.

VBG onspot

Mer omfattande samarbete mellan Arbeidstilsynet och Statens vegvesen kommer att göra lagstiftningen lättare att använda och därmed ge direkta konsekvenser för dem som inte följer lagarna. Bland dessa aktörer finner vi dem som idag profiterar på att ge sina chaufförer olagligt låga löner.

Lagändringen består i att Stortinget lyft tystnadsplikten vilket nu innebär att Statens vegvesen får befogenhet att inhämta och dela information som Arbeidstilsynet behöver för övervakning av företagens efterlevnad av de allmänna reglerna för vägtransporter.

En viktig punkt är att bestämmelserna gäller alla som bedriver inrikestransporter i Norge, även utländska arbetsgivare.

I samband med lagändringen, bad Stortinget regeringen att också förbereda och lägga fram ett förslag om att Statens vegvesen ska ges möjlighet att stoppa fordon efter beslut från Arbeidstilsynet.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-29 09:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbeidstilsynet Arbetsvillkor Chaufförslöner Kontroller NLF Statens Vegvesen Stortinget