Lastning av biogasbil hos Svenska Retursystem i Helsingborg.

Biogaslastbilar i Svenska Retursystems flöden

Nu rullar två tunga biogasbilar i Svenska Retursystems flöden. Satsningen på biogasfordon är ett viktigt steg för att nå bolagets mål om hundra procent fossilfria inrikestransporter år 2025.

På Svenska Retursystems uppdrag trafikerar två av DHLs lastbilar sträckan Mälardalen – Helsingborg tankade med flytande biogas. Biogas är ett fossilfritt drivmedel med låg klimatpåverkan som produceras av bland annat matavfall, slaktavfall och avloppsslam.

Genom satsningen på biogas räknar Svenska Retursystem med att minska utsläppen av klimatgaser med 156 ton per år. Det motsvarar 2,5 procent av totalen på bolagets inrikestransporter. Idag är ungefär 40 procent av Svenska Retursystems inrikestransporter fossilfria. Biogasbilarna har dessutom cirka 70-80 procent lägre utsläpp av partiklar jämfört med diesel och HVO.

Svenska Retursystem samarbetar sedan flera år med DHL som kör merparten av Svenska Retursystems transporter. DHL planerar att investera i fler tunga fordon som drivs på flytande biogas den närmaste treårsperioden.

Budi 2021

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-28 10:46
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas DHL HVO Svenska Retursystem