Nu drar produktionen igång igen i Tuve och Umeå, i begränsad omfattning

Volvo Lastvagnar startar upp sina fabriker

Volvo Lastvagnars anläggningar i Tuve och Umeå, som till stor del har varit i viloläge sedan mitten av mars, startar nu gradvis igen den här veckan. Omstarten kommer att ske långsamt och säkert, med hänsyn till ett nytt, förändrat sätt att arbeta. Den nya förändrade arbetsprocessen följer myndigheternas rekommendationer om avstånd och andra åtgärder för säkert arbete. Fokus ligger alltid på alla anställdas hälsa och säkerhet.

Volvos korttidspermittering av personal har förlängts, men samtidigt har produktionen av lastbilar rullat igång igen i de svenska fabrikerna i Tuve och Umeå och även i Gent, Belgien. Kapaciteten är än så länge begränsad på grund av anpassningar som görs för att säkerställa personalens hälsa och säkerhet, och leveranskedjorna testas också för att kunna säkra delar och tillbehör.

Alla processer har noga analyserats med avseende på de risker den allmänna situationen för covid-19 medför, och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten bevakas och efterföljs.

Under tiden de svenska fabrikerna varit stängda för normal produktion har personal från både Tuve- och Umeå-fabrikerna ställt upp på eget initiativ och i stället tillverkat skyddsvisir. Dessa har donerats till den svenska sjuk- och hälsovården. I Umeå kommer personal att fortsätta med tillverkning av skyddsvisir parallellt med att den normala produktionen av hytter dras igång.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Sedan utbrottet av coronapandemin och nedstängningen av Volvo Lastvagnars fabriker har Volvo fortsatt att serva och stötta kunders verksamhet genom att hålla hela servicenätverket i Sverige öppet och säkra en god reservdelstillgänglighet.

Stefan Strand, VD Volvo Lastvagnar Sverige AB, säger att fokus har legat på att hålla verkstäderna öppna och säkra tillgången på reservdelar. Säkerheten är och förblir deras högsta prioritering, både för deras anställda och kunderna.

Han lyfter att vi måste gemensamt hålla de samhällsviktiga transporterna rullande, men också ett vanligt godsflöde för att ekonomi och verksamheter ska kunna fungera.
– Naturligtvis ger uppstarten av fabrikerna positiva signaler. Att det svenska samhället inte stängt ned på samma sätt som i övriga världen, gör att vi inte heller sett samma nedgång för transporter och samhället i stort. Vi hoppas det ger bra förutsättningar för en snabbare återhämtning, avrundar Stefan Strand.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-29 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Covid-19 Produktionsstart Tuve Umeå Volvo Lastvagnar