Foto: Lars Hedelin/Polisen

Vapen, droger och lastbilsbeslag när polisen hade storkontroll vid Gävle

En gemensam insats i trafiken med trafikpolisen, poliser från ingripandeverksamheten (IGV) och gränspolisen i region Mitt genomfördes den 23 – 24 april. Även Arbetsmiljöverket fanns på plats för att kontrollera yrkestrafiken.

Trafikinsatsen bedrevs på E4 vid kontrollplatsen Gävle Norr och på länsväg 583 vid Mårdängssjön (gamla E4), mellan klockan 09:00-02:00. Trafiken i båda riktningarna kontrollerades, med något mera fokus på den norrgående trafiken.

Polisen skriver på sin hemsida att det inte fanns utrymme att kontrollera alla fordon som passerade då trafikintensiteten på vägsträckorna var hög.

Samverkan i insatsen skedde inom region Mitt med poliser från Uppsala, Hudiksvall, Gävle och Sandviken. Under dagen genomfördes kontrollerna vid kontrollplats Gävle Norr längs E4.
Vid 18-tiden, stängde Trafikverket dock av E4 varför kontrollen flyttades till Mårdängssjön längs länsväg 583.

Trafikanterna tvingades därför att åka via länsväg 583 och kunde således inte passera obemärkta norr- eller söderut.

Under insatsen kontrollerades runt 700 fordon. De flesta var lätta fordon men ett 30-tal var tunga lastbilar.

Arbetsmiljöverket var på plats med två medarbetare och kontrollerade att anställda till åkerier hade adekvat utbildning, till exempel i att manövrera bakgavelliftar och dylikt.


Några av åkeriföretagen
hade brister i detta och kommer därför att utredas ytterligare av Arbetsmiljöverket, meddelar Polismyndigheten.

Tillsammans i insatsen genomförde man ett 25-tal kontroller av lastsäkring.
– Det var en bra genomförd insats med bra resultat, men man blir samtidigt skrämd över vad som färdas på våra vägar, säger polisområdeschef Per Ågren i polisområde Gävleborg.

Några av resultaten vid insatsen:

5 st. drograttfylleri (var av ett i kombination med alkohol)
2 st. grova olovliga körningar
1 st. tung lastbil togs enl. TBL§7, (Trafikbrottslagen)
14 st. flygande inspektioner av fordon
250 gram marijuana i beslag
Cirka 40 st. marijuanaplantor i beslag
6 st. ringa narkotikabrott
2 st. ringa dopingbrott
1 st. vapenbrott
1 st. brott mot lagen om explosiva varor
4 st. ADR-kontroller
20 st. vägningar av fordon och ekipage
3 st. hindrande av fortsatt färd
49 st. ordningsböter, utfärdade på plats för diverse brister
4 st. körkortomhändertagande
34 st. inre utlänningskontroller där gränspolisen kontrollerade giltigheten på pass m.m.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-28 12:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljöverket Polismyndigheten Region Mitt Trafikkontroll Trafikpolisen