Transportföretagen föreslår kontantstöd för transportföretag

Transportföretagen föreslår ett kontantstöd enligt en dansk modell för transportföretag. Syftet med stödet är att täcka de fasta kostnader som företagen inte kan undvika trots stora omsättningsfall, exempelvis avskrivningar, hyra samt leasing- och räntekostnader. Det här stödet ger företagen den reella möjligheten att övervintra istället för att gå i konkurs. Den svenska ekonomin kan inte rivstarta efter coronakrisen om vi inte har en fungerande transportsektor, menar man.

Transportföretagen skriver i ett PM till Finansutskottet, att de olika stödformerna som hittills presenterats av regeringen är bra, men fungerar inte fullt ut för transportföretag som kanske behöver ta en körning och gå upp och ur ett permitteringssystem. För Transportföretagens medlemsföretag som nu står utan intäkter, blir kostnaden för korttidspermittering ändå för höga och företagen tvingas varsla personalen. Transportföretagen föreslår därför kontantstöd och förslaget bygger på en dansk modell.

Stödet som bör vara från mitten av mars till mitten av juli 2020 behöver omfatta alla branscher, även offentligt ägda företag som kommunala hamnbolag och regionala flygplatser. Det ska ges till företag som är etablerade i Sverige och som betalar skatt här samt kan påvisa ett omsättningsfall på minst 35 procent under coronakrisen. Om ett företag fått annat stöd, exempelvis hyresersättning, ska det räknas av.

Nystartade företag kan inte visa på omsättning eller kostnader för en jämförelseperiod. I det danska systemet anges att jämförelseperioden för ett nystartat företag ska vara de månader företaget varit i gång. Företaget ska ha varit igång senast den 1 mars 2020.

Stödet bör endast omfatta livskraftiga företag som drabbats av svårigheter pga Corona. Fullt stöd bör inte ges till företag som redan innan coronakrisen var på obestånd. Detta är en viktig säkerhetsventil som behövs i systemet.

Nuvarande stödåtgärder är alltså bra, skriver Transportföretagen, men de räcker inte till och fungerar inte helt bra för transportföretag. Transportföretagen vill därför se ett liknande stöd som många länder i Europa har.

Lån kräver säkerhet som inte finns i dagsläget för många av våra företagare. Räntekostnaderna var från början mycket höga och dessa har i viss mån sänkts, men ett företag som inte vet om man kan betala tillbaka vågar inte ta ett lån och är heller inte kreditvärdiga hos bankerna.

Att driva ett transportföretag kräver olika tillstånd, exempelvis trafiktillstånd för åkeri- och bussföretag. Om företaget går i konkurs upphör trafiktillståndet att gälla och för att starta upp verksamheten igen krävs nya tillstånd. Det kan även bli fråga om spärrtid med anledning av konkursen som kräver en utredning av Transportstyrelsen.

Hyresersättningsstödet var riktat till detaljhandeln och turismnäringen i första hand. Detta stöd kräver att fastighetsägaren går med på hyressänkningen. Det kan dessutom endast användas av ett fåtal av Transportföretagens medlemsföretag.

Sverige har sedan länge varit restriktiva med statsstöd vilket är i grunden en klok och sund inställning, skriver Transportföretagen. I och med att ansökan om hyresstödet godkändes av EU-kommissionen, har förbannelsen redan brutits och vägen bör vara öppen för en tillfällig och god hantering av ytterligare stödåtgärder som avlastar företagens fasta kostnader. Vi måste börja se vad det här egentligen är för lågkonjunktur, eller snarare ett krigstillstånd, menar Transportföretagen.

Ett kontantstöd behövs för att det ger möjligheten att snabbt få ut pengar till företagen och för många av våra transportföretag är detta sista chansen att övervintra innan en konkurs. Det här ger möjligheter att rädda jobb i företagen istället för att varsla personal och tvinga anställda ut i A-kassa. Det är bättre att vi gör vad vi kan för rädda jobben, skriver Transportföretagen.

Enligt vad Proffs erfar, har förslaget tagits emot på ett positivt sätt utom hos Socialdemokraterna som är avvaktande. Transportföretagens förslag till Finansutskottet är lättöverskådligt och finns i sin helhet att läsa här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-28 14:39
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Covid-19 Finansutskottet Kontantstöd Stadsstöd Transportföretag Transportföretagen