Foto: Wikimedia via Preem

Preem lägger korten på bordet om den HVO de producerar

För att avgöra om förnybara drivmedel är hållbara, måste vi känna till deras ursprung. Detta är särskilt viktigt för förnybar diesel HVO som ofta tillverkas av palmoljebaserade produkter vilket enligt EU ökar risken för regnskogsskövling i Sydostasien. Preem lägger nu palmoljekorten på bordet.

Preem öppnar nu upp om ursprunget av den HVO de producerar och offentliggör råvaror och ursprungsländer till all HVO de producerar och säljer.

Gröna Bilister har uppmanat drivmedelsföretagen att öka transparensen kring de råvaror som används till HVO och dessutom berätta var dessa råvaror kommer från. Preem är det första och hittills enda företaget som hörsammat denna uppmaning.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Av den HVO som Preem producerade år 2019, tillverkades 53 procent av talloljeprodukter och 47 procent av animaliska fettsyror. Preem köper också färdig HVO som de säljer vidare. De sålde ingen HVO baserad på palmolja år 2019. Däremot baserades 6 procent av den HVO de sålde på PFAD. Detta är en förkortning av Palm Oil Fatty Acid vilket är en biprodukt vid produktion av palmolja. Den PFAD som användes till HVO100 i Preems försäljning, kom huvudsakligen från Indonesien som är ett högriskland när det gäller regnskogsskövling.

Vill du läsa fler detaljer om ursprunget till Preems HVO, gör du det här.

Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant.
– Gröna Bilister vill ge en eloge till Preem för att de berättar öppet om ursprunget till sin HVO. Detta är något vi länge har efterlyst och nu uppmanar vi övriga drivmedelsföretag att följa efter, inte minst finska Neste som är den största spelaren på den svenska HVO-marknaden, säger hon.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Jens Bruno är chef för hållbarhetsutveckling på Preem och berättar att Preem är positiva till transparens. Han poängterar att det hör till ovanligheterna att deras bransch öppet kommunicerar information om råvarorna utöver vad lagen ålägger dem, n¨got som försvårar för dem som vill ta ett steg längre.

I år skärps de lagstadgade kraven på hållbarhetsrelaterad konsumentupplysning kring drivmedel. Vi kommer snart att få se klimat- och ursprungsdeklaration vid pump, som beskriver leverantörens försäljning i Sverige av det aktuella drivmedlet föregående år.

Klimat- och ursprungsdeklarationen kommer att göra det lättare för drivmedelskunderna att ställa krav och kommer också att göra det lättare för företagen att konkurrera med hållbarhet på ett rättvist sätt.

Deklarationen säger dock inte allt. Preem tillverkar egna drivmedel med export och försäljning i flera länder. För att bedöma hållbarhetsarbetet i internationella företag, räcker det inte att fokusera enbart på den svenska försäljningen. Man måste känna till fördelningen av råvaror och ursprungsländer i produktionen och hela den globala försäljningen. Därför är Preems frivilliga initiativ till ökad transparens kring detta mycket välkommet.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-06 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Diesel Drivmedel HVO Neste Palmolja PFAD Preem Regnskog