Fråga om YKB-dispens på Eneroths bord

Att coronaviruset covid-19 fått stora konsekvenser för samhället kan knappast ha undgått någon. I den situation som råder, är det av största vikt att transportflödet upprätthålls. Men för den chaufför som bokat in sig på en repetitionsutbildning i YKB, där kursen på grund av virusutbrottet ställts in, kan den direkta följden bli att parkera lastbilen och gå hem.
En dispens för chaufförer som hamnat i den situationen är troligtvis en nödvändig lösning. Frågan är om det kommer att bli så. Och just den frågan ställer nu riksdagsledamoten Thomas Morell (SD) till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Thomas Morell förklarar inledningsvis i sin skriftliga fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth att både person- och godstransporter måste fungera i den situation som råder.

Transporterna förser oss med mat, läkemedel, sjukvårdsutrustning, bränsle med mera. Transporterna fyller också en viktig funktion för upprätthållandet av livsmedelsproduktion och annan industriell verksamhet. Både gods- och persontransporter måste fungera hur allvarliga konsekvenserna av coronaviruset än blir.”, skriver Morell.


Yrkesförare är i dag tvungna
att genomgå repetitionsutbildning, bland annat YKB (yrkeskompetensbevis). Kurserna är uppdelade i fem delkurser som ska genomföras vart femte år. Har man inte genomgått dessa kurser upphör rätten att framföra tunga fordon i yrkesmässig trafik.
Jag har i dag talat med utbildare och fått beskedet att kurser ställs in och att deltagare avbokar sina kurser för att minimera riskerna att smittas. I rådande situation är det klokt att skjuta upp dessa kurser med tanke på smittspridning.”, menar Thomas Morell.

Han pekar på det faktum att ”läget är unikt” och att den uppkomna situationen kräver flexibilitet från myndigheter för att säkerställa samhällets grundläggande funktioner.
För att inte försätta landet i en situation där det råder brist på yrkesförare bör en generell dispens gällande kravet på fullgjord repetitionsutbildning i YKB införas. Den måste införas snarast och bör åtminstone gälla till den 31 december 2020 för att minimera risken för förarbrist”.

Morells fråga till Eneroth:
Avser ministern och regeringen att införa en dispens för genomförd repetitionsutbildning i YKB under resten av 2020 och därmed minimera risken för brist på yrkesförare?”.

Senast den 1 april måste ministern svara på frågan.

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-19 14:27
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Covid-19 Dispens Repetitionsutbildning YKB