Avtal om korttidspermittering klart inom Transport

Idag klockan har Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen träffat en överenskommelse om korttidspermittering. Förbundsordförande Tommy Wreeth säger att han är ”djupt imponerad av regeringens hantering av krisen”.

Tommy Wreeth säger att det här är en extraordinär situation och då gäller det att vi kommer samman i samhället och implementerar de lösningar som regeringen har skapat.
– Det här är bra både för våra medlemmar och för arbetsgivarna. Sedan hoppas jag snart få se ett kompletterande förslag som innehåller möjlighet till heltidspermittering, säger han i pressmeddelandet.

Han säger vidare att han är både imponerad och tacksam över hur Stefan Löfven hanterar den här situationen i vårt samhälle.
– Regeringen har agerat snabbt, ansvarsfullt och resolut för att se till att minska konsekvenserna för våra medlemmar och deras arbetsgivare. Tillsammans är vi starka, säger Tommy Wreeth.


Fakta om överenskommelsen:

”Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Med regelmässigt utgående lön avses sådana ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen.
Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in den aktuella månaden om det inte hade varit för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete. Däremot ska inte exempelvis bonus, provision och ersättning för övertidsarbete som inte utgår regelmässigt varje månad räknas med.

Begränsningen till kontant lön innebär att olika typer av löneförmåner inte ingår. I den ordinarie lönen ingår inte heller löneökningar som avser tid efter jämförelsemånaden eller lön till den del den överstiger ett belopp som regeringen bestämmer (takbeloppet). Vid beräkningen av ordinarie lön bortses från att lönen minskat eller på annat sätt påverkats av frånvaro av någon annan anledning än deltagande i korttidsarbete. Frånvaro har samma innebörd här som i definitionen av ordinarie arbetstid. Om en arbetstagare har deltagit i korttidsarbete under endast en del av stödmånaden, utgör den ordinarie lönen motsvarande del.”

Trappa för permittering:
– Gå ner 20 procent i arbetstid, gå ner i lön 4 procent
– Gå ner 40 procent i arbetstid, gå ner i lön 6 procent
– Gå ner 60 procent i arbetstid, gå ner i lön 7,5 procent
– Tak på lön för ovanstående 40 000 kronor
– Gällande utbildning så kan det bara ske under arbetstid, inte tid som omfattas av permittering.

Varsel:
Korttidspermittering kan inte kombineras med en uppsägning på individbasis. I de fall en arbetsgivare avser att använda sig av båda åtgärderna så är rekommendationen från förbundet att hantera en eventuell arbetsbrist först och separat genom LAS turordningsregler.

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-17 14:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Covid-19 Korttidspermittering Transportarbetareförbundet