Foto: Heidi Bodensjö

Vlantana Norge: ”Tillstånden lämnas tillbaka på vårt initiativ”

Turerna har varit och fortsätter att vara många runt Vlantana Norge AS. Vad är sant och vad är inte sant? Motstridiga uppgifter ska ha lämnats in till Statens Vegvesen och Arbeidstilsynet och fordon har tagits i beslag för att säkra tillgångar. Och hur är det med tillstånden? Har de dragits in eller lämnar de själva in dem eller både och? Ett överklagande kommer att ske och en stämningsansökan ligger i luften.

Den 19 februari publicerar NLF (Norges Lastbileier-Forbund) en artikel där det bland annat står att Vlantana Norges tillstånd skulle dras tillbaka då företaget inte längre kunde anses ha god vandel. Detta kan vi även läsa om på Statens vegvesens hemsida.

Det står också att företagets advokat Sandra Latotinaite flaggar för att Vlantana Norge kommer att stämma Statens vegvesen för den skada de har lidit i anknytning till detta.

Vlantana Norge är oeniga med Statens vegvesen på flera plan och Sandra Latotinaite hänvisar till EU-förordning 1071/2009 vad bedömningen av deras vandel anbelangar. Om det blir nödvändigt, tvekar de inte att ta upp saken i EFTA-domstolen.

Vi publicerade nyligen att Vlantana Norge inlett en kontrollerad likvidation av företaget. Under den processen ska de fullgöra sina kontrakt med kunder fram till och med den 20 mars 2021. Likvidationen innebär också att de efterhand lämnar tillbaka sina tillstånd.

Har tillstånden dragits tillbaka? Kommer de att dras tillbaka? Eller lämnar Vlantana Norge tillbaka tillstånden på eget initiativ som en del av likvidationen? Vi ställer frågor som besvaras av Vladas Stoncius JR, vd för Vlantana Norge som ger oss ett officiellt uttalande.

Han säger:
”Företaget returnerar tillstånden på eget initiativ. Samtliga tillstånd kommer att returneras inom tidsfristen för inlämnande av klagomål. Företaget kommer dock fortfarande att överklaga beslutet. Om det är nödvändigt, kommer företaget även att stämma Statens vegvesen med avsikt att få beslutet ogiltigförklarat. I det fallet kommer det att vara lämpligt att be EFTA-domstolen om ett rådgivande yttrande.”

Men det handlar om så mycket mer än tillstånden. Norska NRK skriver exempelvis om beslagtagna fordon och att Vlantana Norge lämnat motstridiga uppgifter till myndigheterna.
– Man har bland annat skickat in en betydande mängd information till Arbeidstilsynet, men den informationen stämmer inte överens med informationen som har kommit till Statens vegvesen. Båda versionerna kan inte vara sanna, säger polisadvokat Christian Eckhoff till NRK.

Vi kan konstatera att Vlantana Norges vara eller icke vara i Norge, ska gå ännu ett antal ronder innan något blir slutgiltigt varför vi får anledning att återkomma.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-21 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EFTA God Vandel Latotinaite NLF Statens Vegvesen Tillstånd Vlantana Norge AS