Foto: Kreiss

Kreiss vill ha konkurrens på lika villkor

Under en längre tid har media rapporterat om konflikten mellan norska Arbeidstilsynet och Kreiss rörande chaufförernas löner. Konflikten ledde till ett förbud för Kreiss att köra i Norge. Nu är förbudet hävt. Kreiss säger att de är för en öppen marknad och konkurrens på lika villkor.

Det lettiska transportföretaget Kreiss har varit föremål för Arbeidstilsynets kontroll och blev under en tid förbjuden att köra cabotagetrafik i Norge. Media rapporterade flitigt om händelseutvecklingen som landade i att cabotageförbudet senare hävdes.

Kreiss har funnits på den skandinaviska marknaden sedan 2015. En marknad som gett dem många kunder och förfrågningar.
– På den tiden var vi ledande inom transporter av färskvaror i Baltikum och Europa. Vi har bevisat att vi kan transportera med hög kvalitet. Positiv respons från våra kunder och en ökad efterfrågan gjorde att vi utökade våra samarbeten med befintliga och nya kunder vilket ledde till att vi gradvis expanderade och ökade vår närvaro på den skandinaviska marknaden, säger Kreiss till Proffs.

Efter en tid kände de av pressen från norska transportörer samt norska myndigheter.
– 2017 fick vi de första frågorna från Arbeidstilsynet som ville få information om ett antal förare. Förfrågan var inte helt tydligt formulerad, säger Kreiss och tillägger att de enda förfrågningar de har fått rörande deras verksamhet i Norge, har kommit från Arbeidstilsynet.
För att svara på frågorna, anlitade Kreiss konsult- och revisionsföretaget Delloite.

Anser ni att myndigheter har behandlat Kreiss på ett neutralt sätt eller har ni känt er dömda på förhand?
– Vi har aldrig känt oss pressade av norska public service, men samtidigt har vi inte heller känt den öppenhet och vänlighet man bör kunna förvänta sig i ett samarbete, säger Kreiss.

Kunde ni ha gjort någonting annorlunda för att undvika denna situation?
– Transportindustrin är i sig själv knutet till olika svårigheter och vi hoppas att lösa denna situation på ett positivt sätt för alla parter, säger de vidare.

Vilka tankar och erfarenheter har ni kring medias rapportering om ert fall? Anser ni att ni fick möjlighet att förklara er?
– Å ena sidan fanns det objektiv media som lyssnade på oss och publicerade rätt information om den pågående situationen, men vi upplevde även media som presenterade informationen de fått av oss på ett felaktigt och ensidigt sätt, säger Kreiss.

Artiklar om ert ärende har kommenterats på sociala media, inte sällan med mycket skarpa formuleringar. Hur han ni upplevt kommentarerna?
– Vi är ett öppet och demokratiskt företag som stödjer varje individs yttrandefrihet, svarar de.


Har den tid ni förbjöds att köra i Norge orsakat ekonomiska förluster som ni vill hålla någon ansvarig för?
– Situationen löstes tämligen snabbt och inga större förluster gjordes. Våra kunder var förstående varför samarbetet med dem inte drabbades då vi har gott rykte, levererar hög service och kvalitet, säger Kreiss som anser att de ännu en gång har visat att de är bäst i sitt segment och kommer att fortsätta att utveckla sin verksamhet.

När det är dags att avrunda intervjun, understryker de att de arbetar helt enligt gällande lagar och regler både i Lettland och i övriga Europa samt i andra länder de trafikerar.
– Vi är mycket angelägna om att uppfylla de krav som ställs. Vi är för en öppen marknad och för konkurrens på lika villkor, avrundar Kreiss.


Om artikeln

Publicerad: 2020-02-13 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbeidstilsynet Chaufförslöner Kreiss Lettland Norge