Foto: Scania

Scania introducerar ny sidodetektor

Scania introducerar ett sidodetektorsystem med två olika funktioner som tillsammans hjälper till att undvika olyckor med lastbilar inblandade, orsakade av den mänskliga faktorn. De två funktionerna arbetar parallellt och överlappar varandra till viss del, men har olika inriktning. Fotgängare och cyklister är de stora vinnarna när Scanias lastbilar får extra ”ögon” i form av radar, radarsensorer och kamera.
Foto: Scania
Foto: Scania

Alexander Vlaskamp som är ansvarig för Scania Trucks.
– Den förbättrade sidodetektionen är ytterligare ett bidrag till Scanias mål att öka säkerheten för utsatta trafikanter. Systemet hjälper till att skydda de som är absolut mest sårbara vid incidenter med lastbilar. Jag tror att varenda lastbilsförare önskar att de hade en sådan här pålitlig assistent när de kör i hårdtrafikerade miljöer, s’ger han.

Avancerade förarassistanssystem (ADAS) som Scanias sidodetektor, med namnet Oskyddad trafikant-varning, hjälper föraren genom att hålla ständig uppsikt över fordonets döda vinklar.

Den vanligaste olyckan med en vänsterstyrd lastbil är när fordonet svänger höger och en cyklist försöker passera på höger sida. Detektorsystemet varnar föraren när en cyklist (eller fotgängare) befinner sig i riskzonen, med en ljusindikation på A-stolpen och ljudsignal.

Det här gör systemet:
– Avancerat sidodetekterande förarassistanssystem som väsentligt ökar säkerheten.
– Döda-vinkeln-varning på båda sidor av lastbilen.
(Fungerar i hastigheter från 2 km/h, även på motorväg.)
– Varningssystem för utsatta medtrafikanter (Oskyddad trafikant-varning) på passagerarsidan
(Främst för stadsmiljö, upp till 36 km/h.)
– Indikerar med ljus- och ljudsignal som stegras i tre nivåer.
– Kombinerar radar, radarsensorer och kamera

Systemet med Döda vinkeln-varning är främst avsett att varna lastbilsföraren för dolda bilar vid körfältsbyten i högre hastighet, men kan också upptäcka cyklister och fotgängare. Oskyddad trafikant-varning-systemet är främst avsett att upptäcka cyklister, men kan också se fotgängare.

Alexander Vlaskamp igen.
– Genom att utrusta Scanias lastbilar med aktiva förarstödsystem som sidodetektorn kan vi göra skillnaden mellan liv och död. Systemet kommer att rädda liv och samtidigt minska stressen, om än inte ansvaret, för förare som kör i tät trafik, avrundar han.

Foto: Scania
Foto: Scania

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-03 11:58
Kategori: Nyheter
Taggar: ADAS Döda vinkeln Oskyddad Trafikantvarning Scania Scania Trucks Sidodetektorsystem