Döda vinkeln

Listar alla artiklar taggade med: Döda vinkeln

Frankrike har infört egna regler för trafiksäkerhet

Frankrike har den 1 januari 2021, infört egna regler för skyltning av fordon som väger mer än 3,5 ton. Bland annat ska fordonets döda vinklar markeras med skyltar. Följs inte de nya reglerna, riskerar man böter.
VBG onspot

Scania introducerar ny sidodetektor

Scania introducerar ett sidodetektorsystem med två olika funktioner som tillsammans hjälper till att undvika olyckor med lastbilar inblandade, orsakade av den mänskliga faktorn. De två funktionerna arbetar parallellt och överlappar varandra till viss del, men har olika inriktning. Fotgängare och cyklister är de stora vinnarna när Scanias lastbilar får extra ”ögon” i form av radar, radarsensorer och kamera.
Hultsteins

Mercedes-radar håller koll i döda vinkeln

En högersväng med lastbil innebär alltid en risk för oskyddade trafikanter. Även om alla lastbilens fyra backspeglar är helt rätt inställda finns alltid risken att en cyklist eller ett barn befinner sig i den döda vinkeln. Nu har Mercedes-Benz utvecklat ett system som med hjälp av radar ?ser? längs hela lastbilens högersida och varnar chauffören för osynliga faror.

Prenumeration 2020-09