Sträckan som planeras att byggas om är 21 km med två körfält i vardera riktning.

Nu påbörjas arbetet med elvägen Örebro-Hallsberg

Första steget tas nu mot elväg för tung trafik när vägplanen Örebro-Hallsberg påbörjas. I somras blev det klart att två sträckor i Sverige kommer planeras för att byggas om till elvägar avsedda för tung godstrafik. Nu påbörjas arbetet med att skapa vägplanen, vilket är en förutsättning för att vägen ska kunna byggas om.

Diskussionen om elektrifiering av vägar som en del av lösningen för att möta Sveriges klimatmål har varit igång under en tid. En del tester i mindre skala har gjorts, men nu tar Trafikverket det första steget för att bygga om en befintlig väg till elväg där bussar och lastbilar ska kunna laddas under tiden de körs. Analys- och teknikkonsultbolaget WSP har fått uppdraget att göra vägplanen.

Jonas Victorin, ombud hos WSP.
– Som ingenjör och tekniker är detta ett drömuppdrag. Vi kommer vara med att sätta praxis för framtidens transporter. Vi har lång och bred erfarenhet av att ta fram vägplaner, men detta kommer involvera nya kompetenser hos oss, säger han.

De nya kompetenserna som behövs beror på att de nu behöver arbeta utifrån flera olika scenarier eftersom de ännu inte vet om fordonen kommer laddas via marken likt det testprojekt med induktionsel som pågår ute på Arlanda, eller via tråd i luften likt det som testats mellan Sandviken och Gävle.


Skönjer ni att något av alternativen sticker ut som bättre, frågar vi Jonas Victorin.
– Vi har precis fått uppdraget och har ännu inte påbörjat utredningen varför beslutet om tekniken kvarstår, säger han till oss.

Sträckan som ska byggas om är 21 km med två körfält i vardera riktning. Här kommer godstrafik kunna köras via godsbangården i Hallsberg och handels- och logistikområde i Marieberg. Förutom minskade utsläpp har bedömningar indikerat att elvägar också skulle kunna bidra till högre energieffektivitet och minskade kostnader.

Arbetet med vägplanen börjar på en gång och kommer sysselsätta 19 olika discipliner hos WSP under de kommande åren. Förutom expertis inom elteknik, miljö, geoteknik och mätteknik kommer även kompetens inom risk, naturmiljö och klimat att ingå. I februari 2021 ska vägplanen vara klar för utställelse.

Parallellt med detta projekt kommer även en vägplan att upprättas för sträckan Västerhaninge–Nynäshamn. Vägplanearbetet och dess utredningar kommer att bidra till beslutet om vilken av sträckorna som är bäst lämpad för en första elvägspilot.


Om artikeln

Publicerad: 2020-02-18 13:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Elväg Induktionsel Luftburen El Markburen El Trafikverket WSP