Yrkesplugget i Uppsala – länets första Motorbranschcollege

I dag har Yrkesplugget Uppsala certifierats till Motorbranschcollege. En Motorbranschcollegecertifiering innebär en kvalitetsstämpel på den fordonstekniska utbildningen inom fordons- och transportprogrammen i skolorna. En viktig insats för motorbranschens kompetensförsörjning, skriver Yrkesplugget i ett pressmeddelande.

Skolans rektor, Sanna Vingren, säger att det är ett stort och viktigt steg för skolan att certifierats till Motorbranschcollege.
– Vi är naturligtvis väldigt hedrade och glada. Det innebär att vi kommer kunna erbjuda den senaste tekniken och den bästa kvaliteten i nära samverkan med branschen. Vi kan därmed erbjuda våra elever de senaste kunskaperna”, fortsätter hon.

Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov, berättar Yrkesplugget i sitt pressmeddelande. 5 300 personer behöver anställas mellan 2020 och 2022, varav 124 personer i Uppsala län. Certifieringen är en kvalitetsstämpel.

I och med certifieringen av Yrkesplugget Uppsala finns det 19 Motorbranschcollege i Sverige och fler är på väg mot certifiering.


Jonas Hehrne, verksamhetsledare
för Motorbranschcollege, gratulerar Yrkesplugget Uppsala.
– Motorbranschens rekryteringsbehov är mycket stort. Syftet med Motorbranschcollege är därför att stärka kvaliteten på den fordonstekniska utbildningen för att på så sätt locka fler ungdomar och för att säkerställa att företagen får den kompetens de behöver.

Skolan har tagit sig igenom de sex kriterier som krävs för att kunna titulera sig Motorbranschcollege:
– en säkrad kompetensförsörjning
– ett nära samarbete med bransch och företag på orten
– kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
– kompetensutveckling för yrkeslärare
– tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
– ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Om artikeln

Publicerad: 2020-01-29 13:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Certifiering Motorbranschcollege Rekrytering Uppsala Utbildning