Brittiskt åkeri fick tillståndet indraget med omedelbar verkan

Transportchefen diskvalificerad på obegränsad tid

Ord och inga visor i Storbritannien när ett brittiskt åkeri uppvisade total ansvarslöshet rörande kör- och vilotiderna och registrering av desamma. Det ”goda anseendet” ansågs förbrukat och tillståndet drogs in. Transportchefen diskvalificerades på obegränsad tid från att vara såväl chef som transportchef.

Missförhållandena hos H&J Transport i West Midlands som hade tio ekipage, upptäcktes av DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency) i juli 2019. Åkeriet hade inte laddat ner färdskrivardata från fordonen inom rätt tidsintervaller, skriver Chris Tindall i Commercial Motor av den 1 januari 2020.

Vid närmare undersökning visade det sig att förarna både ofta och på ett omfattande sätt brutit mot reglerna och bland annat kört utan förarkort i färdskrivarna.

Chef och transportchef på företaget, George Hunt, fick färdskrivardatan analyserad av ett företag en gång om året, men han hade slutat betala för den tjänsten med förklaringen att han visste att förarna bröt mot reglerna och behövde inte betala för att få veta det.

I samband med upptäckten och utredningen berättade Hunt att han slutat som transportchef, att företaget slutat bedriva verksamhet och att han skulle avsäga sig tillståndet.

Någon walk-over ville polisen emellertid inte ge honom utan drog honom inför rätta. Hunt valde då att inte närvara, men de chaufförer som valde att komma, berättade att åkeriet gett dem ansvaret att själva ladda ner förarkorten, men att de ofta missat att göra det. En av anledningarna var att de inte fick betalt för de ”extra” rundorna.

Även om åkeriet aldrig direkt instruerat dem att bryta mot reglerna, var företagskulturen på åkeriet av arten ”se till att komma tillbaka till åkeriet oavsett vad som krävs”.

Åkeriets ekonomi kunde inte heller redovisas på ett korrekt sätt och fordonen hölls inte i ett bra skick.

Det ”goda anseendet” ansågs därmed vara förbrukat och tillståndet drogs in med omedelbar verkan. George Hunt diskvalificerades på obegränsad tid från att vara såväl chef som transportchef.

Om artikeln

Publicerad: 2020-01-02 10:11
Kategori: Nyheter
Taggar: DVSA. Goda anseendet Färdskrivarfusk Kör- och vilotider Tachograf Tillstånd