Foto: Stig Anders Ohrvik/Trafikkforum.

Norge bäst i världen på trafiksäkerhet

Riskförståelse, självinsikt och förmåga att fatta rätt beslut viktigast

I media tar vi del av hur lastbilar ligger i dikena på de norska vägarna. På sociala media diskuteras de eländiga vägarna i samma land och inte minst vilka som rullar på dessa. Likväl visar en undersökning att Norge är bäst i världen på trafiksäkerhet. Men, topplaceringen kan nu vara hotad.

Norge är bäst i världen inom trafiksäkerhet, står det i pressmeddelandet från Trafikkforum. Med 20 döda per miljon invånare, är de närmaste konkurrenterna Schweiz och Storbritannien med 27 respektive 28 döda per miljon invånare. EU-snittet är 49 döda per miljon invånare.

Är förhållandet en slump och vilka faktorer är med och påverkar riskerna i trafiken?

Ofta hänvisas det till att den förbättrade trafiksäkerheten beror på de senaste decenniernas satsningar på bättre vägar och säkrare bilar, vilket i sig är viktiga faktorer för utvecklingen i Norge.
Men, det finns många länder i Europa som också har bra vägar och säkra bilar.

Förutom lagar och regler är fordon och vägar två av tre element som påverkar säkerheten. Det tredje är trafikanten själv. Det är i skillnader i trafikanters beteenden man också finner en förklaring till skillnaderna i risker.

Norska körskolelärare har länge pekat på förarens beteende och förarutbildning som den betydande faktorn till varför riskerna är lägre i Norge. Norsk förarutbildning bygger på riskförståelse, självinsikt och förmåga att fatta beslut, detta betyder mer än faktakunskap och grundläggande färdigheter.

Denna prioritering förutsätter även att trafiksystemet underlättar riskförståelse och kvalitet på beslut. Samhället måste ha en gemensam förståelse för hög och låg risk vid beslutsfattande. För detta krävs interaktion mellan branschfolken. Trafiklärarna måste ha stöd av Polisen och Statens vegvesen för att bättre kunna främja goda attityder.

Det är ingen slump att Norge är bäst i världen inom trafiksäkerhet, fastslår man. Kompetensen hos bland andra Polisen och Statens vegvesen har legat till grund för utformningen av trafiksystemet med hastighetsregleringar och andra trafikregler. Trafikskolorna har anammat detta och sedan förvaltat det sociala ansvaret som ligger i att vägleda oerfarna förare till att bli säkra förare.

Detta samspel kan nu vara hotat då transportminister Jon Georg Dale har valt att bortse från rekommendationer från Polisen, Vegdirektoratet och Trygg Trafikk när han beslutar att hastighetsgränserna ska höjas på ett flertal sträckor.

I pressmeddelandet anser Trafikkforum att de professionella aktörerna som arbetar direkt med trafiksäkerheten också är de som är bäst lämpade att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Vad som är än värre, säger de, är att de signaler ministern sänder ut när han bortser från rekommendationerna, bidrar till att försvaga förtroendet för trafiksäkerhetsarbetet vilket på lång sikt kan påverka trafikanternas kollektiva beteende.

Om artikeln

Publicerad: 2019-12-30 11:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Hastighetsbegränsningar Polisen Statens Vegvesen Trafikkforum Trafiksäkerhet Vegdirektoratet