Foto: JirkaF Foto: JirkaF

JA till förslag om sänkt skatt på drivmedel

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sänka koldioxidskatten på bensin och diesel. Skattesänkningen görs för att motverka de ökade priserna på bensin och diesel som kan uppstå i och med den årliga indexuppräkningen och den så kallade reduktionsplikten.

Regeringen föreslår att koldioxidskatten och energiskatten på bensin sänks med totalt 15 öre per liter för bensin och med totalt 9,3 öre per liter diesel. Enligt regeringen genomförs sänkningen för att motverka ökade priser för konsumenterna när inblandningen av biodrivmedel kommer att öka i och med den reduktionsplikt som infördes 2018.

Sänkningen görs också för att motverka ytterligare ökade priser som indexuppräkningen av koldioxid- och energiskattesatserna medför.

Tidigare har det inblandade biobränslet varit skattebefriat, men så kommer det inte längre att vara. Reduktionsplikten innebär att alla drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procent.

I samband med att reduktionsplikten infördes, ändrades skattereglerna för bensin och diesel så att samma koldioxidskattenivå gäller för hela bränsleblandningen.

Preliminär dag för debatt och beslut är tisdagen den 4 december.

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-29 13:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Energiskatt Koldioxidskattenivå Reduktionsplikt Regeringen Riksdagen Växthusgasutsläpp