Foto: Roger Ogemar Foto: Roger Ogemar

Förlängda Armen AB: Åkeriet har fått en erinran

Efter att ett ekipage tillhörande en underleverantör till Förlängda Armen AB stoppats och uppmätts vara för långt, har Förlängda Armen AB agerat skyndsamt. ”Sker fler incidenter, är åkeriet ingen lämplig partner för oss”, säger Michael Hillblom.

Igår var det full fart på kontrollplats Karleby utanför Västerås. Bland annat återstiftade vi bekantskapen med Stockholmsåkeriet Förlängda Armen AB som vi under 2017 skrivit om. Då handlade det om bland annat trafiktillstånd samt för långa ekipage. Nu var det dags igen.

Med 24,7 meter var ekipaget för långt och släpet fick ställas av och vi frågar Michael Hillblom, affärsområdeschef på Förlängda Armen AB, varför det hände igen. Han inleder med att berätta att det var ett inhyrt åkeri.
– När vi fick vetskap om händelsen, kallade vi in berört åkeri för att fråga dem hur detta kunde ske och vilka åtgärder de kommer att vidta för att förhindra att det sker igen, säger han.

Michael Hillblom framhåller att det är helt oacceptabelt för dem och deras kunder när samarbetspartners brister i sina rutiner.
– Det måste säkerställas att man har rätt utrustning, följer lagkrav samt andra kravställningar kopplade till våra avtal, säger han vidare. Vi är mycket tydliga på den punkten och det finns inga undantag.

Resultatet och kontentan av händelsen är att ekipaget under inga omständigheter för tas i bruk innan det varit på verkstad för kontroll, mätning och andra nödvändiga åtgärder.
– Konsekvensen för åkeriet blev denna gång en skriftlig erinran som innehåller ett väldigt tydligt budskap som innebär att inga fler incidenter, oavsett kategori, accepteras. Om så sker ändå, är åkeriet ingen lämplig partner för Förlängda Armen AB, avrundar Michael Hillblom.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-21 09:36
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Förlängda Armen AB Långt ekipage Polis Västerås