Brittiskt åkeri får böta 20 000 pund för arbetsplatsolycka

När det brittiska åkeriet gör förändringar av lagrets utformning, missar de säkerhetsbedömningen vilket leder till att en lagerarbetare blir påkörd av en truck. Mannen får allvarliga fotskador. Företaget får böter om 20 000 pund. Omständigheterna bakom olyckan, gör det lätt att dra paralleller till en truckolycka på Byggmax i Falköping.

Norfolkåkeriet Foulger Transport ska betala 20 000 pund i böter efter en olycka på deras terminal i Snetterton där lagerarbetare Martin Shepherd påkördes av en gaffeltruck. Shepherd föll omkull och innan trucken stannades, hade mannens fot fastnat under ett hjul varpå flera av fotens övre ben bröts.

Händelsen utreddes av Health and Safety Executive (HSE) som kom fram till att Foulger Transport inte hade lämpliga system på plats för att försäkra sig om att fordon och gående kunde vistas på lagret på ett säkert sätt.

Det är här parallellen till olyckan hos Byggmax i Falköping aktualiseras eftersom inte heller där kunde fordon och fotgängare röra sig säkert på samma område. Rapporter vi ständigt får in från olika Byggmaxanläggningar gör gällande att det, trots den allvarliga olyckan, fortfarande råder sådana missförhållanden. Några ekonomiska påföljder har händelsen hittills inte lett till för Byggmax.

Tillbaka till Storbritannien där HSE:s utredning fastslog att åkeriet nyligen gjort förändringar av lagrets layout och att företagets riskbedömning av förändringarna fallerat. Man hade förlitat sig på att arbetet skulle fortgå som vanligt utan utbildning och övervakning.

Företaget erkände sig skyldiga till att ha brutit mot gällande regler vilket ledde till böter om 20 000 pund samt att de måste betala kostnader på 5 724 pund.

HSE:inspektör Saffron Turnell.
– Händelsen kunde enkelt ha undvikits om nödvändiga åtgärder vidtagits för att separera gaffeltruckarna från gående. Företagen ska vara medvetna om att HSE inte tvekar att vidta åtgärder mot dem som inte uppfyller gällande krav, sade hon till Commercial Motors.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-11 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsplatsolycka Byggmax Foulger Transport HSE Truckolycka