– Vi arbetar för alla trafikanters säkerhet, både i och utanför våra lastbilar. Vår vision är noll olyckor – det finns inga andra alternativ, säger Anna Theander (t.h.), gruppledare för Volvos Accident Research Team. Bredvid henne står Anna Wrige Bergling (t.v.), säkerhetsdirektör på Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnars Accident Research Team har studerat olyckor i 50 år

I år är det 50 år sedan Volvo Lastvagnars Accident Research Team systematiskt började samla in och analysera djupgående information kring verkliga trafikolyckor. Den kunskap som erhållits är oerhört värdefull när det gäller utvecklingen av säkerhetssystem och framtida fordonskonstruktioner, med målet att göra lastbilar och transporter säkrare. Det menar Volvo Lastvagnar i ett pressmeddelande.

Accident Research Teams (ART) arbete syftar till att förbättra Volvo Lastvagnars aktiva och passiva säkerhetssystem. Forskning kring passiv säkerhet handlar om att minimera konsekvenserna av en olycka, medan aktiv säkerhet syftar till att undvika eller förmildra olyckor.

Att förstå hur trafikolyckor uppkommer, genom att i detalj studera verkliga olycksscenarior, är avgörande för att rädda människoliv.
– Varje år dödas 1,35 miljoner människor i trafikolyckor världen över. Det här är något vi ser väldigt allvarligt på, förklarar Anna Wrige Bergling, säkerhetsdirektör på Volvo Lastvagnar.

ART:s arbete ger fordonstillverkaren värdefulla insikter som i slutändan kommer att bidra till att ge lastbilsförare en säkrare arbetsmiljö och förbättra trafiksäkerheten för alla medtrafikanter.
– Det här arbetet stödjer vår säkerhetsvision att ingen Volvolastbil ska vara inblandad i en trafikolycka, tillägger hon.


Säkerhet har varit ett av
Volvos kärnvärden sedan företaget grundades.
– ART skapades 1969 för att utreda trafikolyckor i verkligheten. Målet var, och är, att öka trafiksäkerheten genom att använda informationen för att förbättra framtida fordonsutveckling, säger Anna Theander, gruppledare på Volvos ART.

I dag utgörs ART av ett tvärfunktionellt nätverk av trafiksäkerhetsexperter, som studerar fakta och delar unika insikter kring orsakerna till trafikolyckor. Dessa insikter kompletterar den kunskap som erhålls genom krocktester utförda i Volvo Lastvagnars laboratorium.

Utöver det analyseras även nationell och regional trafiksäkerhetsstatistik för att nå en ännu djupare förståelse.
– De insikter som ART kommer fram till utgör värdefull vägledning för våra produktutvecklare. Våra säkerhetsexperters förståelse av komplexa olycksscenarior ger Volvo Lastvagnars utvecklingsteam möjlighet att utveckla säkerhetslösningar som överstiger och överträffar det man initialt trodde krävdes, berättar Anna Wrige Bergling.

I femtio års tid har ART skaffat djup kompetens genom att studera vad som skett på olycksplatser och försett Volvos produktutvecklare med avgörande information.
– De insikter som ART förvärvat kommer även i framtiden att fortsätta bidra till Volvo Lastvagnars proaktiva trafiksäkerhetsarbete, såväl för förardrivna som autonoma fordon, förklarar Anna Theander.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-04 13:04
Kategori: Nyheter
Taggar: Haveriundersökningar Olycksforskning Trafiksäkerhet Volvo Lastvagnar